MTG ansöker om notering av tidigare emitterad företagsobligation samt publicerar prospekt

maj 27 2014

Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man har ansökt om notering av företagsobligationen vid NASDAQ OMX Stockholm och med anledning av detta har ett prospekt upprättats och godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på www.mtg.se och www.fi.se.

MTG tillkännagav den 11 mars att man emitterat ett obligationslån om 1 miljard kronor på den svenska obligationsmarknaden. Löptiden på obligationen är 4 år och utfärdas med en flytande kupongränta på 3 månaders STIBOR plus 1,10 procent.

Detta pressmeddelande om offentliggörande av prospektet och ansökan om notering av obligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm skickas till följd av villkoren för obligationslånet och varken innehåller eller utgör en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med obligationer eller andra värdepapper i MTG.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×