MTG ansöker om notering av tidigare emitterad företagsobligation samt publicerar prospekt

MTG ansöker om notering av tidigare emitterad företagsobligation samt publicerar prospekt

Stockholm
May 27, 2014
08.00 CEST
Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man har ansökt om notering av företagsobligationen vid NASDAQ OMX Stockholm och med anledning av detta har ett prospekt upprättats och godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på www.mtg.se och www.fi.se.

MTG tillkännagav den 11 mars att man emitterat ett obligationslån om 1 miljard kronor på den svenska obligationsmarknaden. Löptiden på obligationen är 4 år och utfärdas med en flytande kupongränta på 3 månaders STIBOR plus 1,10 procent.

Detta pressmeddelande om offentliggörande av prospektet och ansökan om notering av obligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm skickas till följd av villkoren för obligationslånet och varken innehåller eller utgör en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med obligationer eller andra värdepapper i MTG.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Investerare och analytikerTel:                               +46 (0) 73699 27 14E-post:                         investor.relations@mtg.se

MediaTel:                               +46 (0) 73699 27 09E-post:                         press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 14,1 miljarder kronor under 2013. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 maj 2014 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release