Modern Times Groups årsredovisning 2013

Modern Times Groups årsredovisning 2013

Stockholm
April 8, 2014
08.10 CEST
Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’) har publicerat sin årsredovisning för 2013.

Årsredovisningen återfinns på svenska och engelska på MTGs hemsida www.mtg.se.

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Investerare och analytikerTel:                              +46 (0) 73699 27 14E-post:                         investor.relations@mtg.se

MediaTel:                              +46 (0) 73699 27 09E-post:                         press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 14,1 miljarder kronor under 2013. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2014 klockan 08.10 CET.

Ladda ned press filerna:
Release