Metro på engelska i Helsingfors i morgon

Metro på engelska i Helsingfors i morgon

Stockholm
June 30, 1999
17.56 CEST

METRO PÅ ENGELSKA I HELSINGFORS I MORGON Tidnings AB Metro lanserar i morgon sin första engelskspråkiga dagstidning, i Helsingfors. Tidningen, med namnet Metro Europe, utkommer samma dag som Finland tar över ordförandeskapet i EU. Tidningen trycks inledningsvis i 15.000 exemplar. Den distribueras på flygplatsen i Helsingfors, på stora internationella hotell, via flygbussar, till kontoret för ordförandeskapet i EU, det finska utrikesdepartementet och andra platser som är centrala för ordförandeskapet. Innehållet blir en nyhetssammanfattning med europeiskt perspektiv. Kolumnisterna består av internationellt kända politiker och affärsmän. En av dem som kommer att skriva är danska Ritt Bjerregaard, EU-kommissionär för miljö. -Det har gått väldigt fort att komma igång, men vi tror att det fungerar ur ett journalistiskt perspektiv och att det finns en marknad för en sådan här tidning, säger Peter Ahlberg, vice VD för MTG Publishing. Metro Europe vänder sig främst till internationella politiker, diplomater och affärsmän men även andra som är intresserade av att läsa en korrekt nyhetssammanfattning på engelska i Helsingfors. -Vi är övertygade om att Metro fungerar för denna målgrupp, likaväl som den gjort det på andra platser där tidningen etablerats, säger chefredaktören Sakari Pitkänen. Det redaktionella innehållet produceras i såväl Helsingfors som Stockholm och Bryssel. Det är med anledning av ordförandeskapet som Metro och sekretariatet för Finlands EU-ordförandeskap kommit överens om ett samarbete kring den engelskspråkiga dagstidningen. Under de sex månader Finland har ordförandeskapet väntas tusentals internationella affärsmän, politiker, diplomater och journalister besöka Helsingfors. Förhoppningen är att tidningen ska följa med ordförandeskapet i EU. Den första januari år 2000 övergår det till Portugal. Om tidningen faller väl ut i Helsingfors och är kommersiellt bärande kan den få en uppföljare i Lissabon. Metros utgivning startade i Stockholm 1995. Två år senare kom den första utlandsetableringen, i Prag. I fjol tillkom Budapest och Göteborg. I sommar har lansering skett i i Holland. Lanseringen fortsätter i år med Metro på finska i Helsingfors. Dessutom kompletteras Sverige med Malmö. Tidningen ingår i affärsområdet Publishing inom Modern Times Group MTG AB. MTG Publishing består idag av Metro Stockholm, Metro Göteborg, Finanstidningen och kommande Metro Helsingfors. Metro i Prag, Budapest och Holland ingår i Metro International som bildades vid årsskiftet. För ytterligare information, v g kontakta Peter Ahlberg, vice VD MTG Publishing, +46-8-402 99 00 eller +46-70-422 99 71 Modern Times Group MTG AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/06/30/19990630BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/06/30/19990630BIT00480/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer