Metro lanseras i Zürich

Metro lanseras i Zürich

Stockholm
October 6, 1999
11.54 CEST

METRO LANSERAS I ZÜRICH Metros internationella expansion fortsätter. Idag blev det klart att den ska ges ut på schweizertyska i Zürich. Den schweiziska statsjärnvägen, SBB, har beslutat att ge Metro ensamrätten att distribuera tidningen på pendeltågsstationerna i Zürich-regionen. SBB, Schweizerische Bundesbahnen, fattade beslutet efter ett offentligt anbudsförfarande. Metro, norska Schibsted och utgivaren av den lokala tidningen Zürich Express deltog i anbudsförfarandet. Distributionsrätten gäller 172 pendeltågsstationer. Antalen resenärer med pendeltågen i regionen är 66 miljoner varje år. Metros utgivning började i Stockholm 1995. Två år senare kom den första utlandsetableringen, i Prag. I fjol tillkom Budapest och Göteborg. I år har etablering skett av Metro på engelska i Helsingfors med anledning av Finlands ordförandeskap i EU och på finska i samma stad, i Nederländerna på större delen av alla järnvägs- och pendeltågslinjer samt via tunnelbanan i Rotterdam och upplagorna i Stockholm och Göteborg har kompletterats med Skåne. Nästa år, förutom Zürich, väntar de två första utomeuropeiska etableringarna. Avtal har i sommar tecknats för kollektivtrafiken i Philadelphia, Pennsylvania och Santiago, Chile. Tidningsutgivning inom Modern Times Group MTG ABs kärnområde, Norden och Baltikum, hör till affärsområdet Publishing. Utgivning utanför kärnområdet har samlats i affärsområdet Metro International. För ytterligare information kontakta Pelle Törnberg, VD och koncernchef MTG, +46-8-562 000 50. Modern Times Group MTG AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/10/06/19991006BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/10/06/19991006BIT00140/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer