Metro lanserades i Skåne i dag

Metro lanserades i Skåne i dag

Stockholm
September 13, 1999
16.33 CEST

METRO LANSERADES I SKÅNE I DAG Utgivningen av Metro Skåne inleddes i dag. 85.000 tidningar distribuerades i morse till resenärer på de så kallade Pågatågen och på bussar. Därmed täcker Metro alla de tre storstadsregionerna i Sverige. Antalet distributionspunkter i Skåne är 550. Distributionen sker inom ramen för avtalet med Skånetrafiken. Genom Pågatågen täcks stora delar av Skåne. Dessutom finns Metro tillgänglig för bussresenärer i Malmö, Lund och Helsingborg. I mycket har Metro Skåne samma innehåll som upplagorna i Stockholm och Göteborg, men med flera sidor Skånematerial för att ge tidningen en sydsvensk profil. Antalet anställda på Metro Skåne är åtta. Till det kommer de tio som arbetar på SkåneMax, annonssamarbetet mellan Metro Skåne och Arbetet Nyheterna. Idag utvidgades också utgivningen av Metro Holland genom att tidningen blev tillgänglig i tunnelbanan i Rotterdam. Tidningen finns sedan i juni tillgänglig på större delen av alla järnvägs- och pendeltågslinjer i Nederländerna. Dagens expansion i Sverige och Nederländerna är ytterligare två bevis för Metros aggressiva expansionstakt. Så sent som i tisdags förra veckan började utgivningen på finska i Helsingfors. Tidigare i sommar startade också utgivningen av Metro Europe på engelska med anledning av Finlands ordförandeskap i EU. Metros utgivning började i Stockholm 1995. Två år senare kom den första utlandsetableringen, i Prag. I fjol tillkom Budapest och Göteborg. Efter den senaste veckans tre lanseringar, i Skåne, Rotterdams tunnelbana och i Helsingfors, väntar de två första utomeuropeiska etableringarna. Avtal har tecknats för kollektivtrafiken i Philadelphia, Pennsylvania och Santiago, Chile. Tidningsutgivning inom Modern Times Group MTG ABs kärnområde, Norden och Baltikum, hör till affärsområdet Publishing. Utgivning utanför kärnområdet har samlats i affärsområdet Metro International. För ytterligare information kontakta Pelle Törnberg, VD och koncernchef MTG, +46-8-562 000 50. Modern Times Group MTG AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/13/19990913BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/09/13/19990913BIT00390/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer