Ledningsförändringar i MTG

Ledningsförändringar i MTG

Stockholm
August 12, 1999
16.45 CEST

LEDNINGSFÖRÄNDRINGAR I MTG HC Ejemyr, vice VD i Modern Times Group MTG AB, lämnar jobbet som koordinator för affärsområdet ViaSat Broadcasting Sverige. Han efterträds av ZTVs VD Michael Porseryd från och med den 15 augusti. I ViaSat Broadcasting i Sverige ingår MTGs fri- och betal-TV-verksamheter. Michael Porseryd kommer, tillsammans med TV3 Sveriges VD Petter Nylander att ingå i ViaSat Broadcasting LTds verkställande ledning i London. HC Ejemyr ingår fortsättningsvis i ViaSat Broadcasting Ltds Supervisory Board och i TV3 Sveriges programråd. I affärsområdet Publishing har VD Robert Braunerhielm lämnat Metro och MTG Publishing. Han efterträds av Peter Ahlberg som VD för Metro Sverige (Stockholm, Göteborg och Malmö). Han var tidigare chef för Metros Göteborgskontor och vice VD i Tidnings AB Metro. HC Ejemyr, som också är chef för affärsområdet Publishing, återinträder som VD i MTG Publishing. För ytterligare information, v g kontakta HC Ejemyr, tel 08-562 023 23. Modern Times Group MTG AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/12/19990812BIT00440/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/08/12/19990812BIT00440/bit0002.doc

Ladda ned press filerna:
bit0001.pdf
Visa mer filer