Kv4 kvartalsrapport september-december samt helåret 2019

Kv4 kvartalsrapport september-december samt helåret 2019

Stockholm
February 6, 2020
14.00 CET
· MTG rapporterar rekordstark försäljningstillväxt i det fjärde kvartalet om 15 %, med en justerad EBTDA om 84 miljoner SEK · Försäljning inom esport I det fjärde kvartalet ökade med 15 %, där området Owned & Operated (O&O) ökade med 21 % · Stark försäljningstillväxt I fjärde kvartalet för gamingvertikalen – ARPDAU ökade med 14 % i konstant valuta jämfört med motsvarande period föregående år · Portföljbolagen InnoGames och Kongregate avser introducera nio nya mobile first-titlar som spänner över fyra genrer planeras lanseras under 2020 STOCKHOLM, 6 februari 2020 14.00 CET — Modern Times Group MTG AB (MTG) offentliggör i dag sitt resultat för det fjärde kvartalet samt helåret 2019. MTG fortsätter att leverera i linje med sin strategi och fortsätter stärka kommersialiseringen och öka produktrelevansen i sina investeringsvertikaler esport och gaming.

 “Under hela 2019 har vi fortsatt att utveckla våra affärssegment - esport och gaming - med målet att bli än mer kommersiellt professionella och relevanta. Som ett resultat ser vi både ökad försäljning, till rekordhöga nivåer, och en förbättrad verksamhetsutveckling,” säger MTG:s Koncernchef och VD Jørgen Madsen Lindemann i kvartalsrapportens VD-ord.

“Ur ett strategi- och produktperspektiv har flera viktiga milstolpar uppnåtts: Lanseringen av ESL Pro Tour-formatet som lockar de bästa lagen i världen, vi har lanserat och breddat esport i mobilen och slutit nya utgivarsamarbeten bland dessa ett nytt mångårigt samarbete med Blizzard,” fortsätter MTG:s Koncernchef och VD Jørgen Madsen Lindemann i rapportens VD-ord.

MTG finansiell rapport Kv4 september-december 2019 i sammandrag nedan – för fullständiga rapporten samt se bilaga samt www.mtg.com.

Rekordomsättning drivet av esport och gaming under fjärde kvartalet 2019

 • Försäljning för esport ökade med 15 procent och O&O med 21 procent, med stöd av investeringar i sport games och en Master-property mer än fjärde kvartalet 2018
 • Stark försäljningstillväxt för gaming-vertikalen, med stöd av en fortsatt återhämtning för Kongregates verksamhet och en stabil utveckling för InnoGames Forge of Empires. ARPDAU ökade med 14 procent med oförändrade valutakurser jämfört med samma period föregående år
 • MTGs VC-fond investerade 14 Mkr i två stycken tillväxtbolag

Höjdpunkter fjärde kvartalet 2019

 • Nettoomsättningstillväxt på 15 procent till 1 163 Mkr (1 009)
 • Justerad EBITDA uppgick till 84 Mkr (43) inklusive justeringar för jämförelsestörande poster om 98 Mkr (-18), nedskrivning av egna aktiverade kostnader om 93 Mkr (4), långsiktiga incitamentsprogram på 11 Mkr (4) och transaktionskostnader för rörelseförvärv på 5 Mkr (12)
 • EBITDA uppgick till -123 Mkr (40), varav 11 Mkr hänförligt till ny redovisning av leasingavtal (IFRS 16)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -206 Mkr (-18)
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till -207 Mkr (-66)
 • Resultat per aktie före utspädning -3,08 kr (-1,25)
 • Totala verksamhetens resultat uppgick till -367 Mkr (478)
 • Nettokassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -34 Mkr (594)

 Aktieägarinformation Finansiell kalender

Kvartalsrapport Kv4 samt för helåret 2019  6:e februari 2020
Kvartalsrapport Kv1 2020  28:e april 2020
Kapitalmarknadsdag 2020  28:e April 2020 08.30-12.00 ET
Bolagsstämma  18:e maj 2020, 13.00-15.00 CET
Kvartalsrapport Kv2 2020  23:e juli 2020
Kvartalsrapport Kv3 2020  4:e november 2020
SCROLL FOR MORE

Konferenssamtal: MTG håller en presentation av kv4 i dag kl 15:00 lokal tid Stockholm (CET). För att lyssna till och delta i konferenssamtalet vänligen ring in via något av följande nummer:

Från Sverige:         +46 850 692 180
Från Storbritannien:                +44 844 571 8892
Från USA:                +1 631 510 7495
SCROLL FOR MORE

Ange efter anslutning vid begäran PIN-koden 863 81 58

För att lyssna på konferenssamtalet online via webcast besök: https://edge.media-server.com/mmc/p/txu95hir

För mer information besök: www.mtg.com.

För mer information: Lars Torstensson, EVP Communications & Investor Relations Direct: +46 (0)702-734 879, lars.torstensson (at) mtg.com Oliver Carrà, Public Relations Director Direct: +46 708 666 433, oliver.carra (at) mtg.com Nå oss: communications@mtg.com Högupplösta pressbilder för medier: Flickr Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn   

Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 februari 2020 kl. 14.00 CET.

****

Om MTG MTG (Modern Times Group MTG AB(publ.)) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).

 

Ladda ned press filerna:
Kv4 kvartalsrapport och helåret 2019 MTG
Visa mer filer