Justeringar av evenemangskalendern 2020 för ESL:s Master properties inom esport

Justeringar av evenemangskalendern 2020 för ESL:s Master properties inom esport

Stockholm
May 5, 2020
08.00 CEST
STOCKHOLM, 5 maj 2020 — Modern Times Group MTG AB:s (MTG) portföljbolag ESL har i dag offentliggjort justeringar i sin evenemangskalender 2020 för Master properties inom esport.

Till följd av den pågående Coronavirus-pandemin och de åtgärder som vidtagits globalt för att stoppa den har MTG:s portföljbolag ESL beslutat att ytterligare justera sin kalender. Detta för att säkerställa fortsatt verksamhet och för att kunna erbjuda esport, live-och online-evenemang, på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till de begränsningar och åtgärder som gäller för varje enskilt land.

Filen som bifogas detta pressmeddelande visar ESL:s och DreamHacks kalendrar per den 5 maj 2020, och kan komma att justeras. Information om vidare justeringar av ESL:s och DreamHacks Master properties och festivaler kommer att göras löpande, om och när det behövs. Detta som en följd av den osäkerhet som just nu råder och för att fatta välgrundade beslut i varje situation.

För mer information: Lars Torstensson, EVP Communications & Investor Relations Direkt: +46 (0)702-734 879, lars.torstensson (at) mtg.com Oliver Carrà, Public Relations Director Direkt: +46 70 464 44 44, oliver.carra (at) mtg.com Nå oss: communications@mtg.com Högupplösta pressbilder för medier: Flickr Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn  

***

Om MTG MTG (Modern Times Group MTG AB(publ.)) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).

Ladda ned press filerna:
Release
Visa mer filer