Justering av evenemangskalendern för ESLs Masterturneringar i esport

Justering av evenemangskalendern för ESLs Masterturneringar i esport

Stockholm
March 23, 2020
15.00 CET
STOCKHOLM, 23 Mars 2020 kl. 15.00 CET — Modern Times Group MTG ABs (MTG) portföljbolag ESL har offentliggjort en reviderad evenemangskalender för Masterturneringar inom esport. Justeringen är en följd av de försiktighetsåtgärder och begränsningar som införts av myndigheter och regeringar i många länder, med målet att begränsa spridningen av det nya Coronaviruset samt Covid-19.

Lagstiftare och myndigheter världen över inför nya åtgärdspaket och regler för att stoppa spridningen av Covid-19. Insatserna sker på lokal, regional och nationell nivå och berör medborgare, företag och resande mellan länder. Dessa åtgärder har även påverkat MTG:s esportverksamhet, där det anordnas live-evenemang med stor publik. I ESL:s fall berörs professionella esport-turneringar och tävlingar, och i Dreamhacks fall esport-turneringar och så kallade Bring-Your-Own-Computer LAN-festivaler.

ESL har därför beslutat att justera vissa av de schemalagda Masterturneringarna. Detta för att säkerställa fortsatt verksamhet och för att kunna erbjuda esportunderhållning på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till de begränsningar och åtgärder som gäller för varje enskilt land.

Filen som bifogas detta pressmeddelande visar ESL och DreamHacks evenemangskalender per den 23 mars 2020, och kan komma att justeras ytterligare. Information om vidare justeringar av ESL:s och DreamHacks masterturneringar kommer att göras löpande, om och när det behövs. Detta som en följd av den osäkerhet som just nu råder och för att fatta välgrundade beslut i varje situation.

MTG beklagar de effekter som förändringarna kan leda till för alla esport fans, lag och partners. Samtidigt är besluten nödvändiga givet omständigheterna. Många länder beslutar om kraftfulla försiktighetsåtgärder för folkhälsans skull och för att begränsa vidare smittspridning. MTG stöttar dessa ansträngningar tillsammans med sina portföljbolag.

”Vi beklagar verkligen hur dessa svåra men till följd av Coronavirus-pandemin nödvändiga beslut om förändringar i ESLs och Dreamhacks evenemangskalendrar ofrånkompligen kommer påverka fans, lag och partners till oss inom esport,” säger Jørgen Madsen Lindemann, Koncernchef och VD för MTG.

”Givet att esport är globalt och till sin natur digitalt, har industrin unika förutsättningar att fortsätta underhålla publiken online, vilket är särskilt relevant i en tid då många live-evenemang ställs in,” säger MTG:s Koncernchef och VD Jørgen Madsen Lindemann vidare.

 

För mer information: Lars Torstensson, EVP Communications & Investor Relations Direct: +46 (0)702-734 879, lars.torstensson (at) mtg.com Oliver Carrà, Public Relations Director Direct: +46 708 666 433, oliver.carra (at) mtg.com Nå oss: communications@mtg.com Högupplösta pressbilder för medier: Flickr Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn  

****

Om MTG MTG (Modern Times Group MTG AB(publ.)) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).

Ladda ned press filerna:
20200320 ESL revised schedule