Justering av evenemangskalendern för DreamHacks festivaler samt Masterturneringar

Justering av evenemangskalendern för DreamHacks festivaler samt Masterturneringar

Stockholm
March 19, 2020
15.30 CET
STOCKHOLM, 19 Mars 2020 15.30 CET — Modern Times Group MTG AB:s (MTG) portföljbolag DreamHack har offentliggjort en reviderad evenemangskalender för sina Masterturneringar och festivaler. Justeringen är en följd av de försiktighetsåtgärder och begränsningar som införts av myndigheter och regeringar i många länder, med målet att begränsa spridningen av Coronaviruset samt Covid-19.

Lagstiftare och myndigheter världen över inför nya åtgärdspaket och regler för att stoppa spridningen av Covid-19. Insatserna sker på lokal, regional och nationell nivå och berör medborgare, företag och resande mellan länder. Dessa åtgärder har även påverkat MTG:s esportverksamhet, där det anordnas live-evenemang med stor publik.  I ESL:s fall berörs professionella esport-turneringar och tävlingar, och i Dreamhacks fall esport och så kallade Bring-Your-Own-Computer LAN-festivaler.

DreamHack har därför beslutat att justera vissa av de schemalagda Masterturneringarna och festivalerna. Detta för att säkerställa fortsatt verksamhet och för att kunna erbjuda esport, live-och online-evenemang, på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till de begränsningar och åtgärder som gäller för varje enskilt land.

Information om vidare justeringar av ESL:s och DeamHacks masterturneringar att göras löpande, om och när det behövs. Detta som en följd av den osäkerhet som just nu råder och för att fatta välgrundade beslut i varje situation.

Filen som bifogas detta pressmeddelande visar kalendern per den 19 mars 2020, och kan alltså komma att justeras.

Givet det snabbföränderliga läget och behovet för verksamheter att anpassa sig till vidare utveckling, kommer information lämnas regelbundet och då det fordras om vidare förändringar för ESL och DreamHack:s kalender för Masterturneringar samt festivaler.

MTG beklagar de effekter som förändringarna kan leda till för alla esport fans, lag och partners. Samtidigt är besluten nödvändiga givet omständigheterna. Många länder beslutar om kraftfulla försiktighetsåtgärder för folkhälsans skull och för att begränsa vidare smittspridning. MTG stöttar dessa ansträngningar tillsammans med sina portföljbolag.

För mer information: Lars Torstensson, EVP Communications & Investor Relations Direct: +46 (0)702-734 879, lars.torstensson (at) mtg.com Oliver Carrà, Public Relations Director Direct: +46 708 666 433, oliver.carra (at) mtg.com Nå oss: communications@mtg.com Högupplösta pressbilder för medier: Flickr Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn  

****

Om MTG MTG (Modern Times Group MTG AB(publ.)) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).

Ladda ned press filerna:
Release
Visa mer filer