Information

Information

Stockholm
August 16, 1999
16.05 CEST

INFORMATION Som tillägg till delårsrapporten, meddelar Modern Times Group MTG i dag, att TV3 startar satellit-sändningar för den finska marknaden. Lanseringen planeras till hösten 1999. Vidare har MTGs styrelse instruerat ledningen att studera möjligheterna att knoppa av affärsområdet Metro International. Metro International består av tidningen Metro i alla länder utanför MTGs geografiska kärnområde, Norden och Baltikum. MTG har också beslutat att lansera magasinet Silikon, som ett komplement till det populära TV-programmet som riktar sig till kvinnor mellan 15 och 35 år. För ytterligare information, v g kontakta Pelle Törnberg, VD MTG, tel 08-562 000 50 Modern Times Group MTG AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/16/19990816BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/16/19990816BIT00420/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer