Förändringar i antalet A- och B-aktier och av antalet rösträtter

augusti 31 2011

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’), tillkännagav idag att totalt 531.921 A-aktier har omstämplats till B-aktier  i augusti. Det totala antalet A-aktier har därmed minskat från 6.410.852 till 5.878.931 medan det totala antalet B-aktier följaktligen ökat från 60.371.272 till 60.903.193. Totalt antal C-aktier är oförändrat 865.000. Det totala antalet utfärdade aktier är därmed oförändrat och uppgår till 67.647.124. Aktiekapitalet är således oförändrat och uppgår till 338.235.620 kronor. MTG innehar sammanlagt 378.887 B-aktier och samtliga 865.000 utfärdade C-aktier. Därmed är även totalt antal utestående aktier oförändrat 66.403.237.

Varje A-aktie berättigar till tio rösträtter och varje B- och C-aktie berättigar till en rösträtt. Totalt antal rösträtter har därför minskat från 125.344.792 till 120.557.503 i augusti. Det totala antalet rösträtter exklusive de av MTG ägda B- respektive C-aktierna minskade från 124.100.905 till 119.313.616.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×