Förändringar i antalet A- och B-aktier och av antalet rösträtter

Förändringar i antalet A- och B-aktier och av antalet rösträtter

Stockholm
August 31, 2011
17.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’), tillkännagav idag att totalt 531.921 A-aktier har omstämplats till B-aktier  i augusti. Det totala antalet A-aktier har därmed minskat från 6.410.852 till 5.878.931 medan det totala antalet B-aktier följaktligen ökat från 60.371.272 till 60.903.193. Totalt antal C-aktier är oförändrat 865.000. Det totala antalet utfärdade aktier är därmed oförändrat och uppgår till 67.647.124. Aktiekapitalet är således oförändrat och uppgår till 338.235.620 kronor. MTG innehar sammanlagt 378.887 B-aktier och samtliga 865.000 utfärdade C-aktier. Därmed är även totalt antal utestående aktier oförändrat 66.403.237.

Varje A-aktie berättigar till tio rösträtter och varje B- och C-aktie berättigar till en rösträtt. Totalt antal rösträtter har därför minskat från 125.344.792 till 120.557.503 i augusti. Det totala antalet rösträtter exklusive de av MTG ägda B- respektive C-aktierna minskade från 124.100.905 till 119.313.616.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefMathias Hermansson, finanschefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:Jacob Waern/Matthew HooperTel:                               +46 (0) 736 992 991 / +44 (0) 7768 440 414E-post:                          investor.relations@mtg.se                                                          

Pressfrågor:Jacob Waern                Tel:                               +46 (0) 736 992 991E-post:                          press@mtg.se  

Modern Times Group är ett internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting driver 28 fri-TV-kanaler i elva länder, och 38 betal-TV-kanaler i 32 länder. Betal-TV-kanalerna distribueras på Viasats egna satellit-TV-plattform i nio länder, samt via tredjeparts TV-nätverk (inklusive kabel- satellit och IPTV-nätverk), samt över öppna internet. Dessa fri- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har totalt 125 miljoner tittare i 33 länder. MTG är även den största aktieägaren i Rysslands ledande oberoende TV-nätverk (CTC Media – Nasdaq: CTCM).

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,1 miljarder kronor, samt ett rörelseresultat på 2,4 miljarder kronor för helåret 2010. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2011 klockan 17.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf