Canal+, Kanal5, TV3 och TV8: "Vi senarelägger digital-tv-starten!"

Canal+, Kanal5, TV3 och TV8: "Vi senarelägger digital-tv-starten!"

Stockholm
November 26, 1998
12.00 CET

CANAL+, KANAL5, TV3 OCH TV8: "VI SENARELÄGGER DIGITAL-TV-STARTEN!" I ett brev till regeringen lät de fyra kommersiella tv-företagen Canal+, Kanal5, TV3 och TV8, idag på förmiddagen meddela att man för egen del har för avsikt att senarelägga sändningsstarten i det digitala mark-tv- nätet. Starten var planerad till första januari 1999, men måste nu skjutas på framtiden. Samtidigt uppmanade programföretagen regeringen att senarelägga hela digital-tv-starten. Programföretagens beslut är en konsekvens av vad man uppfattar som ett flertal allvarliga brister i förutsättningarna för att nu starta digitala marksändningar på ett framgångsrikt sätt. Tittarna saknas Avgörande för att de digitala marksändningarna skulle kunnat starta den första januari 1999 var att tekniken skulle finnas tillgänglig på marknaden. Utan den digitala mottagningsutrustningen kan tittarna inte ta emot digital-tv. Nokia, som är den enda leverantören av mottagare, har meddelat att endast små volymer kommer finnas tillgängliga under första kvartalet 1999 och då först från februari, förutsatt att allt går väl. Urholkat erbjudande Med endast åtta kanalplatser i det digitala marknätet är det nödvändigt att samtliga programbolag startar sändningarna samtidigt. Programföretagens intresse i att investera i programtjänster i marknätet förutsätter att hela buketten bedöms som attraktiv av konsumenterna. Kunskaps TV har beviljats dispens från att börja med sändningarna den första januari 1999. Det har också meddelats att SVT 24 inte kommer starta den första januari. Vidare har Cell lämnat besked att man inte startar den första januari 1999. Senda har ensidigt beslutat att skjuta på den elektroniska programguiden (EPG) tills att 200 000 hushåll anslutits sig till marknätet. Detta sker enligt Sendas egna beräkningar tidigast en bit in på 2000-talet. EPG är ett av de viktigaste argumenten till varför hushållen skall välja digital-tv. Senda inte neutralt Företaget Senda hade vid starten ambitionen att vara ett neutralt och icke vinstdrivande administrations- och distrubitionsföretag. Vid koncessionsgivningen angavs från Sendas ägare att ett breddande av ägandet till samtliga kommersiella programföretag skulle kunna vara aktuellt. Så har inte skett. Idag finns endast ett av de kommersiella programföretagen med som ägare i Senda, TV4. Ett grundläggande krav är att Senda är ett neutralt distributionsföretag med neutrala ägare. Konkurrensverksprövning nödvändig I samband med det samverkansavtal som skrevs med Senda lovade Senda att avtalet skulle prövas av Konkurrensverket. Därför har nu fyra av de kommersiella programföretagen själva begärt att Konkurrensverket skall pröva avtalet. Innan den prövningen är avslutad bör ingen verksamhet starta. Tidsbrist Det avtal som Teracom presenterade kom till programföretagen alldeles för sent. Programföretagen fick ett första utkast till kontrakt först den 28 oktober i år. För att sändningarna skall kunna starta krävs det att kontraktet är undertecknat och klart. Priset som programföretagen ska betala till Teracom är heller inte kopplat till det faktiska antalet anslutna hushåll, vilket är otillfredsställande. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG Affärskommunikationsansvarig tel +46 (0) 8 562 000 50 tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länder), Radio (sju nätverk i fem länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal, Internet-portal, mobilportal och text-TV), Publishing (Affärsnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symbolerna MTGA och MTGB), samt på Nasdaq-börsen i New York (symbolen MTGNY). MODERN TIMES GROUP MTG AB Skeppsbron 18, Box 2094, SE-103 13 Stockholm, Sweden Tel. +46 8 562 000 50 Fax. +46 8 20 50 74 (Publ) Registration No. 556309-9158 www.mtg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/30/20031230BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/30/20031230BIT00450/wkr0002.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0001.doc
Visa mer filer