Bolagsstämma

Bolagsstämma

Stockholm
May 17, 2001
15.26 CEST

BOLAGSSTÄMMA Den internationella mediakoncernen Modern Times Group MTG AB, meddelade idag att alla motioner till dagens ordinarie bolagstämma i Stockholm godkänndes. Asger Asmund, David Chance, Lars-Johan Jarnheimer, Stig Nordin, Jan Hugo Stenbeck och Pelle Törnberg blev omvalda till ordinarie styrelseledamöter. Johan Hakelius blev omvald till styrelsesuppleant. Hans Karlsson blev omvald till revisor för koncernen och Carl Lindgren omvaldes till revisorssupplant. I enlighet med det optionsprogram som antogs på den extra bolagsstämman den 16 februari 2001, bemyndigade bolagsstämman styrelsen, att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinare bolagsstämma emittera skuldförbindelser förenade med högst 342 140 avskiljbara teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier i bolaget. Rätt att teckna skuldförbindelser skall tillkomma helägda bolag i koncernen. Aktieägarna bemyndigade även styrelsen att under ett eller flera tillfällen fram till nästa ordinarie bolagsstämma, upptaga lån genom emission av konvertibla skuldebrev om sammanlagt högst EUR 140 miljoner. De konvertibla skuldeförbindelserna kan endast utbytas mot aktier i bolaget av serie B. För ytterligare information, besök www.mtg.se, skicka e-post till info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Affärskommunikationsansvarig tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länder), Radio (sju nätverk i fem länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal, Internet-portal ,mobilportal och text-TV), Publishing (Affärsnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (traditionell homeshopping, e- handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsen O-lista (symbolerna MTGA och MTGB), samt på Nasdaq-börsen i New York (symbolen MTGNY). Modern Times Group MTG Ab Skeppsbron 18, Box 2094, SE-103 13 Stockholm, Sweden Tel. +46 8 562 000 50 Fax. +46 8 20 50 74 (Publ) Registration No. 556309- 9158 www.mtg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/17/20010517BIT00630/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/17/20010517BIT00630/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0002.doc
Visa mer filer