ZTV nästan dygnet runt från 1 juni

ZTV nästan dygnet runt från 1 juni

Stockholm
March 9, 1998
12.00 PM CET

ZTV NÄSTAN DYGNET RUNT FRÅN 1 JUNI Den 1 juni utökar ZTV sin sändningstid kraftigt och kommer sända 18 timmar per dygn, istället för som dagens 9 timmar. För att ytterligare stärka positionen som ledande TV kanal för unga satsar ZTV mer på inköpta program och musik. ZTV flyttar till London och får därmed samma reklamregler som TV3 och Kanal 5. Som en följd av detta minskar antalet medarbetare i Stockholm. Med 18 timmars sändningar från London tillsammans med avsevärt mer musik är ambitionen att göra ZTV mer attraktivt både för tittare och annonsörer. - Genom den utökade sändningstiden räknar vi med att kunna nå fler tittare än idag vilket är viktigt för våra kunder. Vi bedömer att ZTV på detta sätt kommer kunna nå flera unga människor på eftermiddagarna. Självklart är ambitionen på sikt att bli en 24-timmars kanal, säger Jens Torpe, chef för MTGs fri-TV-verksamhet. Satsning på musik Den nya satsningen innebär att ZTV kommer att öka musikutbudet till över tio timmar per dag. - Vi ser fram emot att ZTV kommer fortsätta sin medvetna satsning på musik. Detta är mycket positivt för svensk musik och den bransch jag representerar, säger Sanji Tandan, VD Warner Music Sweden. Flytt till London möjliggör lönsamhet 1997 har varit ZTVs bästa år någonsin. Intäkterna ökade kraftigt, antalet tittare ökade med över 30 procent och förlusterna minskade. I och med detta tog ZTV ett viktigt första steg mot att skapa lönsamhet. För att ytterligare förstärka denna positiva utveckling har nu beslut fattats om att vidareutveckla kanalen. Förutom utökad sändningstid är ett annat steg mot lönsamheten att ZTV fr o m den 1 juni flyttar till London och samordnas med MTGs övriga kanaler vad avser programinköp, administration och teknik. Dessutom innebär flytten att möjligheterna att sända reklam blir desamma som för TV3 och Kanal 5. Fortsatt internationell expansion ZTV har under 1998 startat verksamhet på de nya kommersiella TV- marknaderna i Estland och Litauen som nu också kommer att drivas från London. - ZTV har under 1998 framgångsrikt startat verksamhet i Estland och Litauen. Detta är marknader med stor potential som vi tror mycket på, säger Jens Torpe. Mer musik och mer inköpta program Förändringen innebär att de flesta s k egenproduktioner fr o m 1 juni samlas i ett direktsänt dagligt tvåtimmars programblock som kommer att innehålla de populära programmen "Biocheck", "Tryck till" och "ZTVNytt". Därutöver satsar ZTV på ett antal nya inköp och musikvideos. - Satsningen på 18 timmars sändning, flytt till London och mer inköp kostar. Detta tillsammans med de andra nödvändiga besparingar som krävs innebär att ZTV måste spara på produktion av egna program vilket minskar kanalens behov av personal. Vi har också prioriterat att lägga ut på externa produktionsbolag, avslutar Jens Torpe. Produktionsbolag anlitas Tablåförändringen innebär ingen förändring för den personal på ZTV som är projektanställd. Dessa, vilka utgör huvuddelen av ZTVs personal, fullföljer sina kontrakt t o m juni. Därutöver avser ZTV att fatta beslut om att ett tiotal personer med tillsvidareanställning kommer att sägas upp. Ett antal av dessa kommer att ges möjlighet att övergå till jobb inom de produktionsbolag som kommer anlitas för den nya tablån. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG Affärskommunikationsansvarig tel +46 (0) 8 562 000 50 tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länder), Radio (sju nätverk i fem länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal, Internet-portal, mobilportal och text-TV), Publishing (Affärsnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symbolerna MTGA och MTGB), samt som ADR på Nasdaq-börsen i New York (symbolen MTGNY). MODERN TIMES GROUP MTG AB Skeppsbron 18, Box 2094, SE-103 13 Stockholm, Sweden Tel. +46 8 562 000 50 Fax. +46 8 20 50 74 (Publ) Registration No. 556309-9158 www.mtg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00420/wkr0002.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0001.doc
Visa mer filer