Viasat startar TV-sändningar i Ungern

Viasat startar TV-sändningar i Ungern

Stockholm
August 28, 2000
16.46 CEST

viasat STARTAR tv-SÄNDNINGAR I UNGERN Viasat Broadcasting har blivit huvudägare till den Budapest-baserade TV- kanalen Alfa TV som byter namn till Viasat3. Beslutet att köpa Alfa TV, en privatägd kanal som sänder över Budapest-området och har en tioårig licens, innebär ett historiskt steg eftersom det är första gången som Viasat lanserar en kanal utanför sitt geografiska kärnområde Norden och Baltikum. - Ungern är en spännande marknad med en stor potential. Vi vill ha möjligheten att erbjuda ungerska reklamköpare ett bättre alternativ i framtiden samtidigt som vi vill ge tittarna högkvalitativ underhållning. Vi vet, med utgångspunkt från vår erfarenhet i Baltikum, att det är möjligt att utveckla nya marknader, och särskilt denna expansion är viktig eftersom det är vårt fösta steg in i central-Europa, säger Hans-Holger Albrecht, VD för Viasat Broadcasting samt COO, Chief Operating Officer och blivande VD för Modern Times Group MTG AB där Viasat ingår. Ungern är en av Europas snabbast växande reklammarknader inom TV. Alfa TV är för närvarande en lokal Budapest-kanal som sänder en rad lokalt producerade program. Med en 95-procentig ägarandel blir Viasat majoritetsägare i den nya kanalen. De återstående fem procenten ägs av lokala investerare i Budapest. Viasat3 distribueras via marksändningar, kabel och satellit. Redan från start är penetrationen i Ungern över 50 procent. För kabel-TV-hushållen har kontrakt skrivits med de stora operatörerna i Ungern, som UPC. För parabolhushållen används Nordiska Satellitaktiebolaget, NSAB, som kontrakterats för upplänk och sändningar. Motsvarande kontrakt med NSAB finns för övriga TV-kanaler som tillhör affärsområdet Viasat Broadcasting inom Modern Times Group MTG AB. Att vända sig till samma satellitoperatör är bara en av många synergier med övriga TV-kanaler inom gruppen. Viasat3 i Ungern blir en del av Viasat Broadcastings effektiva verksamhet för centraliserade programinköp, tablåläggning, utsändningar av TV-kanaler och administration. Inom affärsområdet finns för Norden och Baltikum redan kanalerna TV3, ZTV, 3+, Viasat+, TV6, TV8, Viasat Sport och TV1000. MTG är också företaget bakom den framgångsrika dagstidningen Metro som publiceras i en rad städer inom och utanför Europa, inklusive Budapest. Metro Budapest ingår i Metro International S.A. som just delats ut till MTGs aktieägare och noterats på SBI i Stockholm och på Nasdaq i New York. För ytterligare information, v g ring Hans-Holger Albrecht, VD Viasat Broadcasting, tel +44-1895 433 433 eller Pelle Törnberg, VD MTG, 08-562 000 50. Modern Times Group MTG AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/28/20000828BIT01090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/28/20000828BIT01090/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer