Viasat förlänger distributionsavtal med fyra ledande innehållsleverantörer

Viasat förlänger distributionsavtal med fyra ledande innehållsleverantörer

Stockholm
September 13, 2012
09.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att den har tecknat ett antal förnyade fleråriga licensavtal med NBCUniversal International Television Distribution, Twentieth Century Fox Television Distribution, Nordisk Film och SF Film.

Viasat Broadcasting har tecknat två stycken licensavtal med NBCUniversal International Television Distribution. Det första licensavtalet avser de exklusiva fri-TV-rättigheterna i Sverige, Norge och Danmark och täcker en bred uppsättning nya och gamla filmer, samt både manusbundet drama och reality-TV. Avtalet har ingåtts i partnerskap mellan Viasat och public service-bolagen i de tre skandinaviska länderna. Det andra licensavtalet avser de exklusiva rättigheterna för betal-TV och abonnemangsbaserad on-demand streaming i Sverige, Norge, Danmark och Finland och täcker både nya filmer och filmbiblioteket. Filmerna från NBCUniversal kommer att göras tillgängliga på Viasat Film-kanalerna inom premiumsegmentet samt på den abonnemangbaserade video on-demand-plattformen Viaplay.

Det fleråriga avtalet med Twentieth Century Fox Television Distribution förser Viasat Broadcasting med tillgång till det som vanligtvis benämns som ”det andra betal-TV-fönstret” och avser filminnehåll från Twentieth Century Fox. Avtalet inkluderar även många av Fox välkända tidigare titlar från biblioteket, och omfattar även play-rättigheterna till de linjära sändningarna på betal-TV-kanalerna inom premiumsegmentet under varumärket Viasat Film. Kanalerna finns tillgängliga på Viasats satellit-TV-plattform samt IPTV- och kabel-TV-nätverk. Play-tjänsten görs tillgänglig genom Viasats digitalboxar, och filmer från Fox kommer även att göras tillgängliga på Viaplay, som kan användas via internetuppkopplade apparater, inklusive persondatorer, smarta telefoner, surfplattor, Viasats digitalboxar och TV-apparater.

Det fleråriga licensavtalet med SF Film förser Viasat med de exklusiva betal-TV-rättigheterna till innehåll från AB Svensk Filmindustri (SF Film) i Sverige, Norge, Danmark och Finland, för att kunna visa nordiska filmer som är producerade och samproducerade av SF Film. Avtalet inkluderar även de exklusiva rättigheterna online och via mobila enheter. Avtalet täcker lokala filmer i det första betal-TV-fönstret samt exklusiva filmer från biblioteket. Både filmerna inom det första fönstret och från biblioteket kommer att visas på premiumkanalerna Viasat Film, och som en del av filmpaketet på den internetbaserade betal-TV-tjänsten Viaplay.

Det fleråriga avtalet med Nordisk Film förser Viasat Broadcasting med exklusiva rättigheter till det första fönstret samt till filmer från biblioteket för betal-TV i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Filmerna från det första fönstret och från biblioteket kommer att visas på premiumkanalerna under varumärket Viasat Film. MTG har även förvärvat exklusiva fri-TV-rättigheter för det första fönstret och för titlar från biblioteket i Sverige, samt rättigheter till titlar från biblioteket i Danmark. De svenska exklusiva fri-TV-rättigheterna omfattar titlar både från det första fönstret och från biblioteket. De danska fri-TV-rättigheterna omfattar titlar från biblioteket. Filmerna som sänds på fri-TV kommer att visas på MTGs fri-TV-kanaler i de två länderna. Viaplay har även SVOD-rättigheterna (abonnemangsbaserad video on-demand) i hela norden.

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG, kommenterade: "Dessa avtal hjälper till att ytterligare stärka vår position som Nordens ledande leverantör av premiuminnehåll, både via traditionella linjära betal-TV-kanaler samt on-demand. Viasat Broadcasting har licensavtal med sex ledande innehållsleverantörer, vilket gör det möjligt för Viasat och Viaplay att erbjuda ett brett utbud av exklusivt premiuminnehåll och ett stort antal populära titlar från biblioteken. Det unika utbudet av filmer och TV-serier i kombination med det stora utbudet av tidigare innehåll kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta stärka vår position som den naturliga platsen för underhållning både offline och på internet.”

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:                               +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew Hooper, kommunikationschefTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                 

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en rekordförsäljning på 13,5 miljarder kronor under 2011. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 september 2012 klockan 09.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release