ViaSat får ca 1,7 miljoner satellit-TV hushåll i Norden

ViaSat får ca 1,7 miljoner satellit-TV hushåll i Norden

Stockholm
January 27, 1998
12.00 CET

VIASAT FÅR CA 1,7 MILJONER SATELLIT-TV HUSHÅLL I NORDEN ViaSat övertar Kabelvisions försäljning ViaSat får en unik position på den Nordiska TV-marknaden genom överenskommelsen med NetCom Systems om övertagandet av Kabelvisions försäljning. Tidigare har ViaSat haft drygt 900 000 adresserbara hushåll i Norden samt 400 000 hushåll som är anslutna till små kabelnät, s k SMATV-nät. Genom övertagandet av Kabelvisions försäljning tillkommer dessutom 400 000 anslutna kabelhushåll. ViaSat kommer därmed hantera ca 1,7 miljoner hushåll med satellit-TV i Norden, varav drygt 1 miljon är adresserbara. Överenskommelsen innebär att ViaSat tar över ansvaret för försäljning av individuella abonnemang, marknadsföring, paketering, prissättning, kundservice samt kontakter med programbolagen. NetCom kommer även fortsättningsvis att ansvara för försäljning och kontakter med fastighetsägare, vilket bl a innebär försäljning av kollektiva abonnemang, så kallade bulkavtal. NetCom kommer därutöver som tidigare sköta drift, service och underhåll av kabelnäten som förblir i NetComs ägo. Ökad försäljning Ett viktigt skäl till överenskommelsen är ambitionen att öka penetrationen av betal-TV-abonnenter i Kabelvisions nät. ViaSat räknar med att under 1998 öka antalet abonnenter i Kabelvisions nät tack vare samordningsfördelar vid försäljning och marknadsföring samt ViaSats långa erfarenhet av att sälja TV-tjänster. ­ Avtalet stärker ViaSats position som den ledande leverantören av betal- TV i Norden, vilket efterhand bland annat kommer att ge oss lägre rättighetskostnader. Dessutom erhåller vi stordriftsfördelar genom att i ViaSats befintliga organisation driva Kabelvisions betal-TV, säger Peder Ramel, VD ViaSat. Affären genomförs utan att någon köpeskilling utgår mellan parterna. Båda företagen kommer att dra nytta av de ytterligare skalfördelar ViaSat uppnår genom denna affär. Den verksamhet som ViaSat nu övertar ansvaret för passar bättre i ViaSats organisation än i NetComs, säger Anders Björkman, VD i NetCom Systems AB. ViaSats organisation och erfarenhet ger bättre möjligheter att öka penetrationen i Kabelvisions nät. Därmed kvarstår våra möjligheter att på sikt erbjuda andra tjänster i nätet. Unik position Genom detta avtal kommer ViaSat hantera ca 1,7 miljoner kabel- och parabolhushåll i Norden vilket innebär att ViaSat kan slå på eller slå av en auktoriseringssignal för betal-TV-kanal eller för Pay Per View. Ett så kallat adresserbart hushåll har redan i sitt hem den utrustning som krävs för att köpa betal-TV-tjänster eller Pay Per View. Det enda som krävs för ytterligare köp är ett telefonsamtal, vilket gör dessa hushåll mycket attraktiva. ViaSat har nu cirka två tredjedelar av de totalt 1,5 miljoner adresserbara hushållen i Norden. ViaSat är nu den tredje största leverantören av betal-TV i Europa. Sedan tidigare har ViaSat och NetCom lanserat tjänsten Internet via parabol. ViaSat ingår i Modern Times Group och distribuerar ett stort antal kanaler och paket, bl a TV3, ViaSat Guld (med TV6, ZTV, Sci-Fi Channel, VH-1, Nickelodeon, 3+, Travel, Playboy TV, European Business News, The History Channel, TV1000 och TV1000 Cinema) och CTV-paketet (BBC Prime, CNN International, Discovery Channel, MTV Television, EuroSport, TCC, Cartoon Network, TNT, Sky Entertainment och Sky News & National Geographic Channel). ViaSat har nu även lanserat ViaSatINTERNET, en av de första Internettjänsterna till privatparabol i världen. NetCom Systems AB, som bildades 1993, är den ledande alternativa leverantören av teletjänster i Skandinavien. Företaget verkar inom området mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärket Comviq och i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA. Inom publik tele- och datakommunikation verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Koncernen verkar dessutom inom området kabel-TV-tjänster. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs samt på Nasdaq under symbolen NECSY. För ytterligare information ring ViaSats pressjour 070-755 14 05 (dygnet runt) eller Peder Ramel, VD ViaSat, 08-5624 10 00 eller 070-743 74 01 alternativt NetCom Mediaservice 08-5626 46 26 (dygnet runt) För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG Affärskommunikationsansvarig tel +46 (0) 8 562 000 50 tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länder), Radio (sju nätverk i fem länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal, Internet-portal, mobilportal och text-TV), Publishing (Affärsnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symbolerna MTGA och MTGB), samt på Nasdaq-börsen i New York (symbolen MTGNY). MODERN TIMES GROUP MTG AB Skeppsbron 18, Box 2094, SE-103 13 Stockholm, Sweden Tel. +46 8 562 000 50 Fax. +46 8 20 50 74 (Publ) Registration No. 556309-9158 www.mtg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00740/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00740/wkr0002.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0001.doc
Visa mer filer