Vi lanserar ett nytt varumärke

Vi lanserar ett nytt varumärke

Stockholm
September 30, 2014
10.00 CEST
Idag lanserar MTG en ny företagsidentitet och nya värdeord, kompletterade av en ny logga och grafisk profil. Med detta lägger vi våra affärsmål sida vid sida med vår ambition att leverera lysande resultat genom att fokusera på våra anställda och stärka dem i deras arbete.

Våra nya värdeord och kultur är utformade för att ge våra medarbetare en rolig och engagerande omgivning. Samtidigt är vårt mål att erbjuda alla våra anställda över världen stöd och struktur så att de kan göra smarta och djärva val som bidrar till vår tillväxt. 

Vår nya identitet och våra nya värderingar finns för att inspirera och guida oss, varje dag. Det är viktigt att inte bara förstå de värderingar som vi behöver för att lyckas, men att hela organisationen lever efter de värderingarna. Vi behöver också ha en god balans mellan att jobba hårt och att samtidigt ha roligt tillsammans. Vår nya logga är ett djärvt steg i den riktningen och dess öppna och lekfulla design speglar det digitala underhållningsföretaget som vi är idag.

Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef

Som en del av MTGs varumärkesbyte byter även koncernens centrala utsändningscenter i Storbritannien namn från Viasat till MTG, och kanalförsäljningsverksamheten i östra Europa byter namn från Viasat World till MTG World.

****

Frågor?

www.mtg.comFacebook: facebook.com/MTGABTwitter: @mtgabpress@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2014 klockan 10.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release
Press Bilder