Valberedningens förslag för styrelseledamöter i MTG

Valberedningens förslag för styrelseledamöter i MTG

Stockholm
April 9, 2013
08.00 CEST
Valberedningen, bestående av representanter från MTGs största aktieägare, föreslår inför årsstämman den 14 maj 2013 omval av David Chance, Mia Brunell Livfors, Blake Chandlee, Simon Duffy, Lorenzo Grabau och Alexander Izosimov som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även att Michelle Guthrie väljs in som ny styrelseledamot. Vidare föreslår valberedningen omval av David Chance som styrelseordförande. Cristina Stenbeck och Michael Lynton har avböjt omval som styrelseledamöter.

Michelle Guthrie har 20 års erfarenhet inom media- och underhållningsbranschen och är för närvarande verkställande direktör för Googles Partner Business Solutions i Japan och Stillahavsområdet, där hon är ansvarig för Googles intäkter via partners över hela regionen. Michelle var verkställande direktör för det globala private equity-bolaget Providence Equitys Hongkong-kontor mellan 2007 och 2009, och var senior rådgivare mellan 2009 och 2010. Hon var verkställande direktör för STAR Group Limited, ett helägt dotterbolag till News Corporation. STAR Group Limited är Asiens ledande bolag inom media och underhållning och är baserat i Hongkong. Michelle har även arbetat med juridik och affärsutveckling för FOXTEL i Sydney och News International / BSkyB i London.

Michelle har även tjänstgjort i styrelsen för en rad andra bolag, däribland det Nasdaq-noterade bolaget VeriSign, Inc. och olika joint venture-bolag inom STAR, samt Balaji, ESPN STAR Sports, Hathway, China Network Systems, ANTV och Tata Sky. Michelle har en examen från Sydney University i Australien.

Cristina Stenbeck och Michael Lynton har informerat MTGs valberedning om att de har beslutat sig för att inte söka omval som styrelseledamöter vid årsstämman 2013. Cristina Stenbeck valdes till styrelseledamot i MTG 2003 och är ordförande i MTGs valberedning. Michael Lynton valdes till styrelseledamot i MTG 2009 och är medlem i styrelsens revisionsutskott. Avsikten är att utnämna Michael Lynton till senior rådgivare till styrelsen efter årsstämman.

Valberedningens ordförande Cristina Stenbeck kommenterade: ”Valberedningens arbete går ut på att identifiera och attrahera de mest professionella, erfarna och relevanta personerna som kan bidra med värde till styrelsens arbete från ett antal kritiska perspektiv. MTG är ett av Europas ledande internationella underhållningsbolag, verksamma på fyra kontinenter. Valberedningen anser att Michelle Guthries utnämning stärker den nuvarande, väl kvalificerade, samt kunniga och erfarna styrelsen ytterligare, samtidigt som koncernen söker ytterligare tillväxt- och expansionsmöjligheter inom dess territorier och verksamheter.

Valberedningen vill tacka Michael Lynton för hans bidrag till MTGs utveckling under de senaste fyra åren och vi är nöjda över att han kommer att fortsätta att vara involverad i styrelsens arbete via sin framtida roll som senior rådgivare.

Personligen har jag tagit beslutet att inte söka omval till MTGs styrelse. Jag kommer att fokusera på min roll som styrelseordförande i Kinnevik och på den fortsatta utvecklingen och expansionen av Kinneviks kärntillgångar och nya snabbväxande satsningar. Kinnevik är MTGs största aktieägare och förblir väl representerat i MTGs styrelse. Min avsikt är att fortsätta representera Kinnevik i valberedningens arbete, om årsstämman beslutar att sammankalla utskottet enligt gällande förslag.”

Valberedningen omfattar Cristina Stenbeck – Investment AB Kinnevik, Thomas Ehlin – Nordeas fonder, Johan Ståhl – Lannebo Fonder och Björn Lind – AMF Försäkring och Fonder. Dessa representerar tillsammans mer än 55% av rösterna i MTG.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Cristina Stenbeck, Ordförande i valberedningenTel:                               +46 (0) 8 562 000 00Frågor från media, investerare och analytiker:

Matthew Hooper, KommunikationsdirektörTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se/press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,3 miljarder kronor under 2012. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2013 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release