Valberedningen sammankallad inför årsstämman 2016

Valberedningen sammankallad inför årsstämman 2016

Stockholm
October 7, 2015
08.00 CEST
I enlighet med den ordning för valberedningen som antogs vid MTGs årsstämma 2015 har MTGs styrelseordförande sammankallat en valberedning för att bereda förslagen inför bolagets årsstämma 2016 som kommer att hållas tisdagen den 24 maj i Stockholm.

Valberedningen ska bestå av minst tre medlemmar utsedda av MTGs största aktieägare som har valt att delta i valberedningsarbetet. Detta års valberedning kommer att bestå av David Chance, styrelseordförande i MTG, Lorenzo Grabau, Investment AB Kinnevik, Erik Durhan, Nordea Fonder och Mikael Hanell, Catella. Dessa aktieägare äger tillsammans cirka 54 procent av rösträtterna i MTG. Ledamöterna i valberedningen kommer att utse en ordförande vid sitt första möte.

Information om valberedningens arbete återfinns på http://www.mtg.com/sv/vart-satt/bolagsstyrning/valberedningen/. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ledamöter till MTGs styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till agm@mtg.com eller till Bolagssekreteraren, Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige.

****

Frågor? www.mtg.com Facebook: facebook.com/MTGAB Twitter: @mtgab press@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Matthew Hooper +44  7768 440 414)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 oktober 2015 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release