Valberedningen sammankallad inför årsstämman 2016

oktober 7 2015

I enlighet med den ordning för valberedningen som antogs vid MTGs årsstämma 2015 har MTGs styrelseordförande sammankallat en valberedning för att bereda förslagen inför bolagets årsstämma 2016 som kommer att hållas tisdagen den 24 maj i Stockholm.

Valberedningen ska bestå av minst tre medlemmar utsedda av MTGs största aktieägare som har valt att delta i valberedningsarbetet. Detta års valberedning kommer att bestå av David Chance, styrelseordförande i MTG, Lorenzo Grabau, Investment AB Kinnevik, Erik Durhan, Nordea Fonder och Mikael Hanell, Catella. Dessa aktieägare äger tillsammans cirka 54 procent av rösträtterna i MTG. Ledamöterna i valberedningen kommer att utse en ordförande vid sitt första möte.

Information om valberedningens arbete återfinns på https://www.mtg.com/sv/vart-satt/bolagsstyrning/valberedningen. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ledamöter till MTGs styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till agm@mtg.com eller till Bolagssekreteraren, Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige.

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×