Valberedningen i MTGs förslag till val av styrelse

april 16 2015

Inför Modern Times Group MTG ABs (publ) (”MTG”) årsstämma tisdagen den 19 maj 2015, föreslår valberedningen i MTG, som består av ledamöter utsedda av MTGs största aktieägare, omval av styrelseledamöterna David Chance, Simon Duffy, Michelle Guthrie, Alexander Izosimov och Mia Brunell Livfors, samt val av Joakim Andersson och Bart Swanson som nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även omval av David Chance som styrelsens ordförande. Blake Chandlee och Lorenzo Grabau har avböjt omval.

Joakim Andersson är sedan februari 2015 ekonomidirektör i Investment AB Kinnevik, MTGs största aktieägare. Joakim började arbeta inom Kinnevikgruppen 2001 på Banque Invik och blev sedan Group Treasurer på Investment AB Kinnevik 2007. I sin roll som Group Treasurer var Joakim ett stöd för Kinneviks portföljbolag i finansierings- och kapitalmarknadsfrågor, samt var ansvarig för Investment AB Kinneviks likviditetshantering, finansieringsverksamhet och riskhantering.

Bart Swanson är Advisor på Horizons Ventures, ett Hongkongbaserat riskkapitalbolag, som framförallt investerar i omvälvande, teknikstödda och nystartade bolag, såsom Summly där Bart var styrelseordförande från 2012 till 2013 när Yahoo förvärvade bolaget. Under 2010 och 2011 var Bart Chief Operating Officer för Badoo, ett av världens största sociala nätverk för dating, innan det arbetade han under tre som VD för GSI Commerce International (sedermera eBay Enterprise). Innan dess innehade Bart en chefsposition på Amazon där han spelade en nyckelroll i expansionen av Amazon.com i Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

“Valet av Joakim Andersson och Bart Swanson som styrelseledamöter i MTG kommer tillföra styrelsen ytterligare expertis inom kapitalallokering och utvärdering av digitala investeringar. Joakim kommer att ersätta Lorenzo Grabau som Kinneviks representant i styrelsen.”

“Jag vill även, å valberedningens vägnar, framföra ett tack och vår uppskattning till Lorenzo Grabau och Blake Chandlee för deras bidrag till MTGs utveckling under de senaste åren.”

Cristina Stenbeck, ordförande för valberedningen

Valberedningen består av Cristina Stenbeck, utsedd av Investment AB Kinnevik; Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder; och Erik Durhan, utsedd av Nordea Fonder. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans mer än 55 procent av rösterna i MTG.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×