Valberedningen i MTG justerar sitt förslag avseende val av styrelse

maj 5 2015

Mia Brunell Livfors har meddelat valberedningen i Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) att hon avböjer omval till styrelsen i MTG med anledning av hennes nya åtaganden i samband med att hon tillträder som VD för ett annat bolag den 1 juni 2015.

Valberedningen har beslutat att justera sitt förslag till årsstämman genom att minska antalet föreslagna styrelseledamöter från sju till sex. Valberedningens föreslagna sammanlagda arvode till styrelsen justeras i motsvarande mån.

Valberedningens justerade förslag till val av styrelse i MTG är således omval av David Chance, Simon Duffy, Michelle Guthrie och Alexander Izosimov till styrelseledamöter, samt val av Joakim Andersson och Bart Swanson till nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare att David Chance omväljs till styrelsens ordförande.

MTGs årsstämma kommer att hållas den 19 maj 2015. Valberedningen består av Cristina Stenbeck utsedd av Investment AB Kinnevik; Marianne Nilsson utsedd av Swedbank Robur fonder och Erik Durhan utsedd av Nordea Fonder.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×