Valberedningen i MTG justerar sitt förslag avseende val av styrelse

Valberedningen i MTG justerar sitt förslag avseende val av styrelse

Stockholm
May 5, 2015
13.15 CEST
Mia Brunell Livfors har meddelat valberedningen i Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) att hon avböjer omval till styrelsen i MTG med anledning av hennes nya åtaganden i samband med att hon tillträder som VD för ett annat bolag den 1 juni 2015.

Valberedningen har beslutat att justera sitt förslag till årsstämman genom att minska antalet föreslagna styrelseledamöter från sju till sex. Valberedningens föreslagna sammanlagda arvode till styrelsen justeras i motsvarande mån.

Valberedningens justerade förslag till val av styrelse i MTG är således omval av David Chance, Simon Duffy, Michelle Guthrie och Alexander Izosimov till styrelseledamöter, samt val av Joakim Andersson och Bart Swanson till nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare att David Chance omväljs till styrelsens ordförande.

MTGs årsstämma kommer att hållas den 19 maj 2015. Valberedningen består av Cristina Stenbeck utsedd av Investment AB Kinnevik; Marianne Nilsson utsedd av Swedbank Robur fonder och Erik Durhan utsedd av Nordea Fonder.

****

Frågor?

www.mtg.comFacebook: facebook.com/MTGABTwitter: @mtgabCristina Stenbeck + 46 (0) 8 562 000 00Matthew Hooper +44 (0) 7768 440 414 (investors@mtg.com eller press@mtg.com)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2015 klockan 13.10 CET.

Ladda ned press filerna:
Release