Valberedningen föreslår val av ny styrelseledamot i MTG

Valberedningen föreslår val av ny styrelseledamot i MTG

Stockholm
April 2, 2012
08.00 CEST
Inför årsstämman i Modern Times Group MTG AB (publ.) (ʽMTGʼ eller ʽKoncernenʼ), tisdagen den 8 maj 2012, föreslår valberedningen, som består av representanter för Investment AB Kinnevik, Lannebo Fonder, Nordea Fonder, och Swedbank Robur Fonder, omval av David Chance, Simon Duffy, Lorenzo Grabau, Alexander Izosimov, Mia Brunell Livfors, Michael Lynton och Cristina Stenbeck som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även att Blake Chandlee väljs in som ny styrelseledamot. Därutöver föreslår valberedningen omval av David Chance som styrelseordförande.  

Blake Chandlee har över 15 års erfarenhet av internetbaserad media, sociala nätverk och liknande branscher. Han är vice VD för Global Agency Relations och Global Business Accounts på Facebook och ansvarar för bolagets affärsrelationer samt partnerskap med globala kunder. Blake har arbetat på Facebook sedan 2007 och varit en viktig del av att bygga företagets internationella verksamhet, genom etableringen av 12 internationella kontor och expansionen av bolagets närvaro i ytterligare 23 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Latinamerika och Asien och Stillahavsområdet.

Blake Chandlee arbetade tidigare under fem år för Yahoo! i ett antal ledande roller, bland annat som vice VD och kommersiell chef för den brittiska verksamheten, där han bidrog till att etablera strategin, leda försäljningen mot byråer och slutkunder samt utveckla partnerskap i hela Europa. Blake var också grundare och senior partner i konsultbolaget Kryptonite Ventures och delaktig i ytterligare tre satsningar inom mediasektorn. Blake har en kandidatexamen i management från Gettysburg College i USA.

David Marcus har informerat MTGs styrelse och valberedning att han inte står till förfogande för omval som styrelseledamot på årets ordinarie bolagsstämma. David har suttit i styrelsen sedan 2004 och är ordförande i styrelsens ersättningsutskott.

"Valet av Blake Chandlee innebär en ytterligare förstärkning av styrelsens kompetens inom internet, media, reklam och tillväxtmarknader. Blake har arbetat som rådgivare till styrelsen de senaste nio månaderna och är därför väl införstådd med koncernens strategi och verksamheter. Valberedningen är mycket nöjd över att kunna nominera en sådan högt kvalificerad person för val till MTGs styrelse." säger valberedningens ordförande Cristina Stenbeck.

"Jag vill också tacka David Marcus för det ovärderliga bidrag han gjort till bolagets utveckling genom sitt arbete i MTGs styrelse de senaste åtta åren. Hans kunskaper och erfarenhet har varit en viktig del både i utvecklingen och i det framgångsrika genomförandet av MTGs strategi under en tid då koncernen bytt skepnad och ökat fokus på kärnverksamheterna inom TV och radio samt expanderat till nya marknader. Vi önskar David fortsatt framgång med hans övriga verksamheter.”

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Ordförande i ersättningsutskottetCristina StenbeckTel:                               +46 (0) 8 562 000 00

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew Hooper, KommunikationschefTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en rekordförsäljning på 13,5 miljarder kronor under 2011. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2012 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release