Valberedningen föreslår val av ny styrelseledamot i MTG

april 14 2011

Inför årsstämman i Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’) den 18 maj 2011, föreslår valberedningen, som består av representanter för AMF, Investment AB Kinnevik, Lannebo Fonder och SEB Fonder, omval av David Chance, Simon Duffy, Alexander Izosimov, Mia Brunell Livfors, Michael Lynton, David Marcus och Cristina Stenbeck som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även att Lorenzo Grabau väljs in som ny styrelseledamot.  Därutöver föreslår valberedningen omval av David Chance som styrelseordförande.

Lorenzo Grabau har mer än 20 års global erfarenhet av arbete på investmentbank och har varit rådgivare på bred basis för projekt och affärer inom mediesektorn. Han utsågs till verkställande direktör i Goldman Sachs 1999, och har bland annat varit ansvarig för att bygga bankens relationer med de största familjestyrda företagen i Europa.

Lorenzo Grabau arbetade på Goldman Sachs tills april 2011, efter att ha börjat på dess investmentbank-division i London 1994. Hans karriär inom Goldman Sachs har omfattat att bygga upp bankens europeiska verksamhet inom konsumentsektorn, handel, lyxartiklar och den europeiska medieindustrin. Före Goldman Sachs, arbetade Lorenzo Grabau under fyra år som analytiker i Merrill Lynch i London och New York. Han utexaminerades från Universita´ degli Studi di Roma, La Sapienza i Italien.

Valberedningens ordförande Cristina Stenbeck kommenterade: ”Valberedningen är övertygad om att valet av Lorenzo Grabau kommer att ytterligare stärka styrelsens expertis inom både finans- och mediesektorn.  Han är införstådd med MTGs framgångsrika strategi och utveckling som ett ledande internationellt TV-bolag från sitt arbete med MTGs ledning och styrelse under de senaste tio åren, och vi har nu nöjet att kunna nominera en sådan välkvalificerad person för val till MTGs styrelse.”


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×