Utnämningar till styrelsen i CTC Media

Utnämningar till styrelsen i CTC Media

Stockholm
March 5, 2015
12.02 CET
MTG har utsett två nya medlemmar till styrelsen i CTC Media Inc, av vilket MTG äger 37,9 procent. Natasha Tsukanova och Kaj Gradevik har idag utnämnts till styrelseledamöter i CTC Media, och ersätter MTGs VD Jørgen Madsen Lindemann och MTGs CFO Mathias Hermansson. Natasha Tsukanova har även blivit vald att efterträda Jørgen Madsen Lindemann som delad ordförande. CTC Medias aktieägaravtal möjliggör för MTG att utse tre av CTC Medias nio styrelseledamöter varav en delar ordförandeposten. Irina Gofman är den tredje styrelseledamoten utsedd av MTG och har varit det sedan 2008.     

MTG gör dessa förändringar eftersom CTC Medias styrelse nu har etablerat den process och tillsatt de rådgivare som möjliggör för CTC Media att utvärdera och besluta om det bästa sättet att efterfölja den ändrade ryska massmedielagstiftningen. MTG har identifierat de bästa och mest kvalificerade kandidaterna och gett dem i uppdrag att arbeta med CTC Medias styrelse för att nå det bästa möjliga resultatet för CTC Medias aktieägare i den nuvarande situationen.

Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef

Natasha Tsukanova är VD för Xenon, en Moskva-baserad finansiell rådgivningsbyrå som hon grundade 2009 efter en framstående karriär på J.P. Morgan. När hon slutade var hon Head of Investment Banking för Ryssland/CIS. Natasha har spelat en viktig roll för att strukturera ett stort antal av de mest profilerade transaktionerna på tillväxtmarknader, inklusive börsintroduktionen av Rosneft and Eurasia Drilling Company, omstruktureringen av den ryska elindustrin, privatiseringen av RAO UES, ONGCs förvärv av en andel i Sakhalin-1s off shore-utveckling och förvärvet av en 50 procentig andel i Etindes olje- och gaskoncession i Kamerun genom ett konsortium av Lukoil och New Age. Natasha och Xenon vann Finance Monthlys 2012 Deal Maker of the Year Award för Ryssland för att ha fört samman ett internationellt konsortium av privat riskkapital för att förvärva en andel på 26.43 procent av den ryska elproducenten OJSC ENEL OGK-5. Natasha är också medlem i styrelsen för Kerogen Capital, en Asienbaserad olje- och gas- riskkapitalfond, värderad till 1 miljard USD. Hon har en examen i ekonomi från Moscow State University, har studerat vid Harvard och har en MBA från INSEAD.

Kaj Gradevik arbetade för MTG mellan 2001 och 2010, och när han slutade var han ansvarig för företagsförvärv och affärsutveckling. Han var styrelseledamot i CTC Media mellan 2002 och 2009. Kaj driver en finansiell rådgivningsbyrå och har även arbetat som Vice President och chef för företagsförvärv på TeliaSonera från 2010 till 2011. Kaj påbörjade sin karriär som diplomat vid svenska utrikesdepartementet och vid avdelningen för företagsförvärv på Merrill Lynch International i London. Kaj har varit rådgivare vid ett stort antal företagstransaktioner, inklusive försäljningen av Tele2s norska verksamhet till TeliaSonera, till ett värde av 750 miljoner dollar, försäljningen av Tele2 Ryssland till VTB Capital för 3,5 miljarder dollar och vid TeliaSoneras förvärv av 49 procent av Kcell från Kazakhtelecom till ett värde av 1,5 miljarder dollar, så väl som vid MTGs första investering i CTC Media. Kaj har en mastersexamen i statsvetenskap och nationalekonomi från Uppsala Universitet och talar flytande ryska.

****

Frågor? www.mtg.com Facebook: facebook.com/MTGABTwitter: @mtgabpress@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2014 klockan 11.40 CET.

Ladda ned press filerna:
Release