Utnämning till MTGs verkställande ledning

Utnämning till MTGs verkställande ledning

Stockholm
May 28, 2014
08.00 CEST
Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att man har tillsatt Morten Aass som VD och koncernchef för Nice Entertainment Group (tidigare MTG Studios), som är MTGs produktions- och innehållsverksamhet. Patrick Svensk, ordförande och VD för Nice Entertainment Group and MTGs Executive Vice President för innehåll, lämnar MTG.

Morten Aass är norsk medborgare och var VD för Nice Entertainment Group när det förvärvades av MTG i september 2013. Han har verkat som Vice Chairman för Nice Entertainment Group och VD för Branded/Event sedan mars 2014 när Nice Entertainment Group etablerades som det övergripande varumärket för MTGs samtliga innehålls-, produktion- och distributionsverksamheter. Morten Aass var tidigare VD för ProsiebenSat1 fri-TV-kanaler i Norge, samt arbetande styrelseordförande för det norska kommunikationsbolaget Dinamo. Morten Aass kommer att vara en del av MTGs koncernledning.

Nice Entertainment Group består av 16 välkända och starka varumärken - Strix Television, DRG, Titan, Baluba, Nice Drama, Paprika Latino, Novemberfilm, Redaktörerna, Monster, One Big Happy Family, Playroom, Rakett, Moskito, Production House, Grillifilms och Gong. Dessa varumärken finns inom ramen för 28 företag i 16 länder och skapar innehåll till programbolag på 240 marknader världen över. Utöver det producerar och distribuerar MTG-ägda Modern African Productions innehåll och format till programbolag i Tanzania och Ghana. 

Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef, kommenterade: "Skapandet och leveransen av högkvalitativ underhållning är kärnan i det vi gör, och den starka utvecklingen av Nice-koncernens innehållsverksamhet är en viktig förutsättning för vår framtida tillväxt. Nice har som ambition att leverera högkvalitativa produkter till alla programbolag och innehållsaktörer på sina marknader, och vi har skalat upp vår verksamhet i denna del de senaste två åren. I och med förvärvet av Nice har Morten visat sig vara en ovärderlig del av ledningen. Hans utnämning till denna ledande befattning kommer tillförsäkra att vi bygger på Nices starka plattform som en av de ledande producenterna och distributörerna av underhållning i världsklass.”

”Jag vill också tacka Patrick för hans arbete med att bygga upp MTGs innehållsverksamhet under de senaste 2,5 åren. Patrick började sin karriär på MTG för mer än 20 år sedan och kom tillbaka med ett tydligt mandat att etablera en betydligt större närvaro för MTG i innehållsbranschen. Att ta vår innehållsverksamhet från sex bolag i fem länder till 28 bolag i 16 länder är en stor bedrift, och vi önskar honom allt gott i framtiden.”   

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Investerare och analytikerTel:                                + 46 (0) 73699 27 14E-post:                         investor.relations@mtg.se

MediaTel:                               + 46 (0) 73699 27 09E-post:                         press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 14,1 miljarder kronor under 2013. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj 2014 klockan 08.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release