UTNÄMNING AV TRE NYA STYRELSELEDAMÖTER TILL CDON GROUP

UTNÄMNING AV TRE NYA STYRELSELEDAMÖTER TILL CDON GROUP

Stockholm
September 9, 2010
10.40 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag utnämningen av tre nya ledamöter till styrelsen i MTGs helägda dotterbolag CDON Group AB (CDON Group). De nya styrelseledamöterna är Florian Seubert, Mengmeng Du och Lars Nilsson. Både Florian Seubert och Mengmeng Du är oberoende från MTG och CDON Groups ledning och aktieägare. De övriga nuvarande medlemmarna i CDON Groups styrelse är Hans-Holger Albrecht (styrelseordförande), Mia Brunell Livfors, Lars-Johan Jarnheimer, Anders Nilsson och Henrik Persson.

Florian Seubert är en av grundarna av den ledande europeiska internetbutiken för husdjurstillbehör zooplus och har varit en del av företagets ledningsgrupp samt finanschef sedan 2000. Zooplus har varit noterat på Frankfurtbörsen sedan 2008. Florian är även grundare och styrelseledamot i ett flertal dotterbolag till zooplus i olika delar av världen och var tidigare anställd på JPMorgan Securities. Florian har en magisterexamen i politik, filosofi och nationalekonomi från Oxforduniversitetet. 

Mengmeng Du arbetar sedan 2010 som projektledare på Alumni, en konsultbyrå inom executive search och ledarförsörjning. Hon ingick i ledningsgruppen på Stardoll, världens största mode- och spelcommunity för flickor, som produktutvecklingschef från 2009, och arbetade dessförinnan med projektledning och produktutveckling på företaget. Innan hon började på Stardoll 2008, arbetade Mengmeng från 2005 som managementkonsult på Bain & Company i Sverige. Hon har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, samt en civilingenjörsexamen i datateknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Lars Nilsson har varit vice VD och finansdirektör på Tele2 sedan 2007 och har under 2010 varit tillförordnad VD och koncernchef i företaget. Lars har tidigare arbetat som vice VD och finansdirektör för Axfood AB, en av Skandinaviens största livsmedelsdetaljister; finansdirektör för Fritidsresegruppen; VD och koncernchef för Aros Fondkommission och finansdirektör för ABB Financial Services. Lars har en civilekonomexamen från Linköpings Universitet.

Mathias Hermansson är inte längre styrelseledamot i CDON Group.

CDON Groups revisionsutskott kommer att bestå av Lars Nilsson som ordförande och Florian Seubert samt Anders Nilsson som ledamöter. Ersättningsutskottet består av Mia Brunell Livfors som ordförande och Hans-Holger Albrecht samt Lars-Johan Jarnheimer som ledamöter.

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG samt styrelseordförande i CDON Group, kommenterade ”De nya utnämningarna bidrar med både styrka och djup till CDON Groups styrelse, före den planerade avknoppningen av verksamheten från MTG. Florian, Mengmeng och Lars bidrar med betydande erfarenhet och branschkunskap vilket kommer vara ovärderligt för CDON Groups fortsatta utveckling.”

***

OM CDON GROUP

CDON Group innefattar MTGs verksamhet inom internethandel och väntas knoppas av från MTG genom en distribution av aktierna i CDON Group till MTGs aktieägare i det fjärde kvartalet 2010.

MTGs verksamhet inom internethandel lanserades i februari 1999 i samband med introduktionen av CDON.COM, som ursprungligen sålde musik på CD-skivor genom internetsajter i Sverige, Norge och Danmark. CDON.COM är nu den ledande internetåterförsäljaren av underhållningsprodukter i Norden, med ett brett erbjudande av CD- och DVD-skivor, dataspel, böcker och elektronik, samt musiknedladdningar och tjänster för on demand-streaming. Den finska bokhandeln BookPlus.fi förvärvades 2007 och den svenska leksaksbutiken över internet Lekmer.se förvärvades nyligen i april 2010.

CDON Groups modeverksamhet etablerades 2007 genom förvärvet av modebutiken Nelly.com och barnklädesbutiken LinusLotta.com. Sport & Hälsa-verksamheten etablerades 2008 genom förvärvet av återförsäljaren av kosttillskott Gymgrossisten.com och återförsäljaren av närings- och hälsotillskott Bodystore.com.

Mikael Olander har tjänstgjort som VD och koncernchef för CDON sedan 2000, och för CDON Group (tidigare MTG Internet Retailing) sedan dess etablering 2007.

Vänligen besök www.mtg.se för ytterligare information om CDON Group och dess verksamhet.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchefTel:  +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:Matthew HooperTel: +44 (0) 7768 440 414E-post: investor.relations@mtg.se

Pressfrågor:Bert WillborgTel:  +44 (0) 791 2280 850E-post: bert.willborg@mtg.se   

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 31 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören och den ledande detaljhandeln för underhållningsprodukter på internet i Norden.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 september 2010 klockan 10.40 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0005.pdf