UTNÄMNING AV NY FINANSCHEF SAMT LEDNINGSFÖRÄNDRINGAR

UTNÄMNING AV NY FINANSCHEF SAMT LEDNINGSFÖRÄNDRINGAR

Stockholm
March 30, 2006
08.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag att bolaget har utsett Mathias Hermansson till ny finanschef (CFO) med start den 1 juni 2006. Mathias började på MTG som Management Trainee 1999 och har varit bolagets Group Financial Controller under de senaste fem åren. Han har haft ett nära samarbete med MTGs nuvarande CFO, Mia Brunell, angående koncernens samtliga finansiella aspekter; allt ifrån den markanta förbättringen av koncernens rörelsekapital och kassaflödeshantering till implementeringen av nya redovisningsprinciper och redovisningsstrukturer. Mathias har också arbetat för MTGs före detta dotterbolag Metro International, där han arbetade som Financial Manager för Metros nordamerikanska verksamhet. Mia Brunell kommer att, som tidigare tillkännagivits, lämna MTG i slutet av maj och tillträda sin nya position som VD för MTGs största aktieägare och före detta moderbolag, Investment AB Kinnevik, i augusti. MTG tillkännagav samtidigt utnämningen av Marc Zagar som Chief Operating Officer för Viasat Broadcasting och Group Vice President of Finance. Marc kom till MTG 2001 från Vivendi Universals bokförlagsverksamhet, där han under 10 år arbetade på olika finansiella chefspositioner. Marc Zagar har sedan han kom till bolaget arbetat som Business Area Controller för Viasat Broadcasting. MTG meddelade även att ledningen stärkts ytterligare med utnämningen av Kaj Gradevik till Head of Mergers & Acquisitions and Business Development. Kaj, som fram till nu har arbetat som Director of Business Development, har tidigare arbetat för Merrill Lynch Investment Banking och kom till MTG 2001. MTG har även utnämnt Petra Colleen till Head of Group Administration. Petra har haft olika operativa roller inom Viasat Broadcasting under de senaste 4 åren. Ovannämnda ledningsförändringar träder i kraft med omedelbar verkan.

Hans-Holger Albrecht, MTGs VD och koncernchef, kommenterade: ”Vi är oerhört nöjda med utnämningen av Mathias Hermansson till ny CFO. Mathias har arbetat för koncernen under flera år med olika finansiella chefsbefattningar, och har en bred och djup kunskap om och erfarenhet av bolagets operativa verksamhet och finansiella struktur. Samtliga av de tillkännagivna ledningsförändringarna är befordringar av interna kandidater, vilket återspeglar vår omfattande styrka och bredd inom våra ledningsgrupper, samt den pågående utvecklingen av koncernens internationella verksamheter. Samtliga av ovannämnda personer har visat på sitt engagemang och entreprenöriella sinne, och har levererat enastående resultat inom sina respektive områden, vilket bidragit till bolagets fantastiska utveckling under de senaste åren. Vi belönar och befordrar talangfulla människor och jag ser fram emot att framöver få arbeta tillsammans med en stärkt grupp av ledande befattningshavare.” För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investor & Press Enquiries tel +44 (0) 20 7321 5010 MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med verksamheter i över 30 länder runt om i världen. MTG är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum, den största ägaren i Rysslands fjärde största TV-nätverk och den största kommersiella radiooperatören i Norden. Viasat Broadcastings satellit-TV-plattform erbjuder digitala flerkanalspaket med fler än 50 egenproducerade och tredjeparts TV-kanaler till tittare i 21 länder i Europa och Viasat når över 80 miljoner tittare varje dag. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf