Utgivande av efterställda konvertibla skuldförbindelser kreditvärdighet för MTG BB+

Utgivande av efterställda konvertibla skuldförbindelser kreditvärdighet för MTG BB+

Stockholm
May 21, 2001
08.46 CEST

UTGIVANDE AV EFTERSTÄLLDA KONVERTIBLA SKULDFÖRBINDELSER KREDITVÄRDIGHET FÖR MTG BB+ Den internationella mediakoncernen Modern Times Group MTG AB tillkännagav idag utgivandet av en efterställd konvertibel skuldförbindelse om 120 miljoner Euro, samt att koncernen har tilldelats en BB+ kreditvärdering av det ledande kreditinstitutet Standard & Poor's. Den konvertibla skuldförbindelsen som nu utges har erhållit kreditvärderingen BB- av Standard & Poor's. Kreditvärderingen återspeglar att skuldförbindelsen är efterställd. Ledningen i MTG skall, med start från idag, genomföra en begränsad presentation för investerare i Europa för att marknadsföra och prissätta utgivandet av en konvertibel skuldförbindelse. MTG beräknar att den konvertibla skuldförbindelsen skall prissättas senast onsdagen den 23 maj 2001. Skuldförbindelsen förfaller om fem år och möjliggör konvertering till B-aktier i MTG. Den konvertibla skuldförbindelsen kommer att utfärdas och återlösas till 100% nominellt värde. MTG har även beviljat en option för överteckning om 20 miljoner Euro till Deutsche Bank, som är arrangörsbank för erbjudandet. Standard & Poor's drar i sin kreditvärderingsanalys följande slutsats: "MTG:s affärsmässiga styrka grundar sig på koncernens väletablerade verksamhet i Norden samt dess meriterande historia av vinstgivande organisk tillväxt. Dessa faktorer stödjer MTG:s generering av stadigt kassaflöde, vilket tillåter koncernen att möta förändringar i konsumenternas efterfrågan på existerande marknader såväl som att bygga upp sin närvaro på de växande marknaderna i Central- och Östeuropa." Som en kommentar till kreditvärderingen säger Hans-Holger Albrecht, VD för MTG, "S&P:s värdering återspeglar vår starka position på de nordiska och baltiska marknaderna samt vår förmåga att exportera vår affärsmodell till nya marknader. Kapitalanskaffningen kommer att ge oss flexibilitet och möjlighet att fortsätta den geografiska expansionen, vilket ligger i linje med vår strategi att utnyttja våra produkter och distributionskanaler till både existerande och nya marknader. Detta för att fortsätta att öka intäkter och avkastning genom att öka vår köpkraft och utnyttja operationella synergieffekter." "Vi har redan utökat vår närvaro i Central- och Östeuropa och framgångsrikt sålt våra produkter och tjänster till externa köpare över hela världen. Vi har nu slutfört en kostnadseffektiv omställning till det digitala formatet och erbjuder flera nya interaktiva mediafönster med ett stort utbud av tjänster för både abonnenter och annonsörer." För ytterligare information, besök www.mtg.se, skicka e-post till info@mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Affärskommunikationsansvarig tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länder), Radio (sju nätverk i fem länder), New Media (Everyday som interaktiv TV- portal, Internet-portal, mobilportal och text-TV), Publishing (Affärsnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (traditionell homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsen O-lista (symbolerna MTGA och MTGB), samt på Nasdaq-börsen i New York (symbolen MTGNY). Denna information är inte, och har inte för avsikt att vara, ett erbjudande riktat till USA. Värdepapper som ej är registrerade eller undantagits från registrering enligt US Securitites Act från 1933 får ej försäljas eller erbjudas till försäljning i USA. Det föreligger inte ett publikt erbjudande av värdepapperet i USA. MODERN TIMES GROUP MTG AB Skeppsbron 18, Box 2094, SE-103 13 Stockholm, Sweden Tel. +46 8 562 000 50 Fax. +46 8 20 50 74 (Publ) Registration No. 556309- 9158 www.mtg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/21/20010521BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/21/20010521BIT00010/bit0001.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer