Uppdaterad detaljerad ekonomisk information nu tillgänglig på mtg.se

Uppdaterad detaljerad ekonomisk information nu tillgänglig på mtg.se

Stockholm
April 10, 2001
17.12 CEST

UPPDATERAD DETALJERAD EKONOMISK INFORMATION NU TILLGÄNGLIG PÅ MTG.SE MED ANLEDNING AV äNDRINGAR I REDOVISNINGSRåDET REKOMMENDATIONER KOMMER MODERN TIMES GROUP MTG AB, SOM TIDIGARE MEDDELATS, ATT UPPDATERA REDOVISNINGEN FöR 2000 MED DESSA äNDRINGAR, MED VERKAN FRåN RAPPORTEN FöR FöRSTA KVARTALET 2001, VILKEN PUBLICERAS DEN 25 APRIL. DEN DETALJERADE EKONOMISKA INFORMATIONEN FINNS NU UNDER "FINANSINFORMATION" På MTGS HEMSIDA. Gå TILL "BOKSLUTSKOMMUNIKé 2000" OCH SEDAN TILL "FINANSIELL INFORMATION JUSTERAD FöR REDOVISNINGSRåDETS NYA REKOMMENDATIONER" På HEMSIDAN WWW.MTG.SE. DE VäSENTLIGA FöRäNDRINGARNA äR: · NYA PROJEKT KAPITALISERAS INTE LäNGRE, OCH · FöLJAKTLIGEN FALLER AVSKRIVNINGAR På TIDIGARE KAPITALISERINGAR BORT. DEN HUVUDSAKLIGA PåVERKAN På RESULTATET FöR åR 2001 äR: · AVSKRIVNINGARNA MINSKAR MED CA 130 MSEK, VARAV CA 40 MSEK OMKLASSIFICERAS TILL ANDRA RöRELSEKOSTNADER. NETTO POSITIV RESULTATPåVERKAN BLIR ALLTSå 90 MSEK. · DET UTGåR INGA AVSKRIVNINGAR På DEN DIGITALA INVESTERINGEN, · NYA PROJEKT, SOM TV-SATSNINGARNA I UNGERN OCH RYSSLAND, KOSTNADSFöRS LöPANDE. För ytterligare information, besök www.mtg.se, skicka e-post till info@mtg.se eller kontakta: Mia Brunell, ekonomidirektör 08-562 000 50 Bert Willborg, pressansvarig 08-562000 33 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri-TV och betal-TV som omfattar 18 TV-kanaler i 8 länder), Radio (7 nätverk i 5 länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal och Internet-portal, text-TV), Publishing (daglig finanstidning, övrig finansiell information, magasin och böcker), Modern Interactive (traditionell homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB, samt på Nasdaq-börsen i New York under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/10/20010410BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/10/20010410BIT00800/bit0001.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer