TVÅ NYA LEDAMÖTER FÖRESLÅS TILL MTGS STYRELSE

TVÅ NYA LEDAMÖTER FÖRESLÅS TILL MTGS STYRELSE

Stockholm
April 14, 2008
08.00 CEST
Inför årsstämman i Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’) den 14 maj 2008, föreslår valberedningen omval av Asger Aamund, Mia Brunell Livfors, David Chance, David Marcus, Cristina Stenbeck och Pelle Törnberg som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även att Simon Duffy och Alexander Izosimov väljs in som nya styrelseledamöter i MTG. Nick Humby och Lars-Johan Jarnheimer har avböjt omval.

Simon Duffy var arbetande styrelseordförande i Tradus plc från 2007 till och med företagets försäljning i mars 2008. Tradus plc är en ledande europeisk leverantör av online-plattformar för konsumenthandel. Simon Duffy var även vice arbetande styrelseordförande för ntl:Telewest – Storbritanniens största kabel-TV-företag och den största integrerade triple-play-leverantören av video, telefoni och datatjänster. Simon Duffy började på ntl 2003 som verkställande direktör. Han har även tjänstgjort som finanschef på den internationella mobiloperatören Orange SA, som verkställande direktör för End2End AS – ett företag specialiserat på trådlös datakommunikation samt som verkställande direktör och vice styrelseordförande i internetleverantören WorldOnline International BV. Han har även innehaft ledande positioner på EMI Group plc och Guinnes plc. Duffy har en magisterexamen från Oxford University och en MBA från Harvard Business School. Han är styrelseordförande i Cell C (Pty) Limited och iMedia Holdings Limited, och är styrelseledamot i Oger Telecom Limited och mBlox Inc. Alexander Izosimov har varit verkställande direktör i VimpelCom Group sedan oktober 2003. VimpelCom är en ledande teleoperatör i Ryssland och OSS, driver varumärket ”Beeline” samt förser mer än 52 miljoner abonnenter med röst- och datatjänster genom trådlösa, fasta och bredbandsbaserade lösningar. Alexander Izosimov har under en tidigare sjuårsperiod haft flera ledande positioner på Mars, Inc. Han var bland annat med i företagets globala ledningsgrupp, samt regional chef med ansvar för Ryssland, OSS, Östeuropa och Norden. Han har även under fem år arbetat som konsult på McKinsey & Co i Stockholm och London och har en magisterexamen i naturvetenskap från Moskvas flyginstitut samt en MBA från INSEAD. Alexander Izosimov är styrelseledamot i Baltika Breweris Plc, Dynasty Foundation och GSMA, ett styrorgan för den globala mobilindustrin. Han är även medlem i ryska premiärministerns råd för konkurrenskraft och entreprenörskap (Council for Competitiveness and Entrepreneurship). Cristina Stenbeck, valberedningens ordförande säger i en kommentar: ”Vi är glada över att föreslå Alexander Izosimov och Simon Duffy som nya styrelseledamöter i MTG. De är båda framgångsrika, internationella affärsmän. Deras stora kunskaper och breda erfarenhet blir värdefulla tillgångar för MTG.” ”Simon har mångårig erfarenhet inom telekommunikations-, medie- och tekniksektorerna och har en gedigen kunskap av såväl traditionella som nya medier, samt integrerade affärsmodeller. Han har inte bara varit styrelseordförande i ett flertal företag utan har även aktivt arbetat med att utveckla verksamheter, både i Skandinavien och i Östeuropa. Simon tillför ett värdefullt industriperspektiv och praktisk erfarenhet från flera av de snabbväxande marknader där MTG idag är verksamt. Simon Duffy har också en gedigen kunskap i finansiella frågor och han kommer att föreslås som ny ordförande i revisionsutskottet.” ”Alexanders Izosimovs erfarenhet omfattar telekommunikation och konsumentindustri i Ryssland och andra utvecklingsmarknader. Koncernen kommer att dra stor nytta av hans kontakter och inblick i dessa marknader.” ”Valberedningen vill även tacka Lars-Johan Jarnheimer och Nick Humby för deras värdefulla bidrag till styrelsearbetet. Lars-Johan Jarnheimer har varit ledamot i MTGs styrelse i elva år och hans operationella fokus och tydliga försäljnings- och marknadsdrivna syn på TV-verksamhet har i hög grad bidragit till koncernens utveckling. Hans erfarenhet av lansering av nya tjänster inom mobiltelefoni i Skandinavien och Östeuropa har under de senaste åren varit av allt större vikt för MTG. Nick Humby har också arbetat hårt under åren för att bibehålla MTGs fokus på finansiell kontroll i ett läge där koncerenen befunnit sig i snabb tillväxt på ett ökande antal marknader. Han har lett revisionskommitténs arbete från 2004 och vi är tacksamma för hans hängivna insatser.” *** För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investerar- och analytikerfrågor tel +44 (0) 20 7321 5010 Bert Willborg, Pressfrågor tel +44 (0) 791 2280 850

Ladda ned press filerna:
wkr0003.pdf