TV3 ÖVERKLAGAR TINGSRÄTTENS BESLUT OM ERSÄTTNING TILL STIM

TV3 ÖVERKLAGAR TINGSRÄTTENS BESLUT OM ERSÄTTNING TILL STIM

Stockholm
December 19, 2003
15.07 CET

TV3 ÖVERKLAGAR TINGSRÄTTENS BESLUT OM ERSÄTTNING TILL STIM Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, meddelade idag att TV3 kommer att överklaga Stockholms tingsrätts dom att TV3 ska betala 74 miljoner kronor till STIM för upphovsrätter utsända mellan den 1 juli 1993 och den 31 december 1998, samt tillkommande räntekostnader på cirka 50 miljoner kronor. Beloppet är utöver de cirka 20 miljoner kronor som TV3 redan har betalat till STIM för rättigheter utsända under denna period. Stockholms tingsrätt har även beslutat att TV3 skall betala STIMs rättegångskostnader om 6 miljoner kronor. Det totala beloppet överstiger de avsättningar som TV3 gjort med 70 miljoner kronor, vilket framförallt beror på den höga räntekostnaden i domen, och det överskjutande beloppet kommer att redovisas som en ytterligare avsättning under fjärde kvartalet 2003. Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef för MTG, säger i en kommentar: "TV3 har alltid accepterat att en lämplig ersättning skulle betalas till STIM, men vi har från första början haft olika uppfattning om hur ersättningen skall beräknas. Jag noterar att STIM har vunnit i frågan om sitt ursprungliga krav där ersättningen baseras på en procentsats av TV3s reklamintäkter. De belopp som TV3 tvingas betala är betydligt högre än vad vi anser vara rätt och diskriminerar TV3 gentemot vad andra TV-kanaler har betalat. Beslutet är av stor betydelse för TV3 och vi kommer att överklaga domen till Hovrätten, och vi är övertygade om att vi kommer att vinna." Även i tidigare mål mellan TV3 och STIM har tingsrättens dom gått TV3 emot vilken dock har ändrats i Hovrätten till TV3s fördel. STIM och TV3 måste fortfarande nå en uppgörelse kring betalningarna för perioden efter den 31 december 1998, då TV3 har betalat betydande ersättningar till STIM. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Henrik Persson, Investor Relations tel +44 (0) 20 7321 5010 MTG är ett internationellt medieföretag med verksamheter i över 30 länder och huvudsaklig broadcastingverksamhet i Skandinavien, Baltikum, Ungern och Ryssland. MTG är den största fri- och betal-TV-operatören i Norden och Baltikum och den största kommersiella radiooperatören i norra Europa. MTGs Viasat-kanaler når dagligen över 50 miljoner tittare i 14 länder och MTGs radiostationer når dagligen 2.7 miljoner lyssnare. Viasat erbjuder via sin DTH-plattform ett kanalpaket med 48 egenproducerade- och tredjepartskanaler. MTG är ett ledande företag inom direktförsäljning via TV i Europa och sänder homeshopping-kanaler till 100 miljoner hushåll i 52 länder, ett ledande företag inom produktion av reality-TV, samt global marknadsledare inom textnings- och dubbningsverksamhet till underhållnings-industrin. MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symboler: MTGA och MTGB), samt som ADR på Nasdaq-börsen i New York (symbol: MTGNY). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT20710/wkr0006.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0006.pdf