TV-Shop expanderar i öst- och centraleuropa

TV-Shop expanderar i öst- och centraleuropa

Stockholm
March 30, 1998
13.00 CEST

TV-SHOP EXPANDERAR I öST- OCH CENTRALEUROPA TV-Shop, Europas största företag inom "electronic retailing", har genom nya avtal med ledande tv-kanaler ökat antalet europeiska hushåll som nås med 5,5 miljoner till totalt 118 miljoner. Långsiktiga avtal har slutits i Polen, Tjeckien och Slovakien. Avtalen som ytterligare förstärker TV-Shops starka ställning i Europa är av strategisk betydelse eftersom de sluts med ledande och attraktiva tv- företag i respektive land. - Alla avtalen är mycket betydelsefulla för TV-Shop eftersom de involverar ledande nationella tv-kanaler, vilket ytterligare stärker vår position på denna växande framtidsmarknad, säger Jörgen Hansen, chef för affärsutvecklingen inom TV-Shop. I Tjeckien har TV-Shop slutit ett treårigt avtal med den ledande nationella tv-kanalen NOVA. NOVA är den dominerande kanalen i landet med en marknadsandel på 60 procent. Detta gör kanalen mycket attraktiv för företag inom "electronic retailing". I Slovakien har TV-Shop slutit ett avtal med den ledande kommersiella tv- stationen Markiza. Det nya samarbetet är ett naturligt steg i utvecklingen av företaget. Sedan TV-Shop etablerades i Slovakien för ett år sedan har företaget endast funnits i den statligt ägda kanalen STV1. överenskommelsen gäller till och med 31 december år 2000. I Polen har TV-Shop slutit ett långsiktigt avtal med det nationella tv- företaget POLSAT. överenskommelsen är indelad i tre olika delar; Polsat 1, Polsat 2 och ODRA, som är ett regionalt nätverk med elva olika tv- kanaler. Polsat 1 är den största privata nationella tv-stationen och har idag en marknadsandel på 35 procent. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG Affärskommunikationsansvarig tel +46 (0) 8 562 000 50 tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länder), Radio (sju nätverk i fem länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal, Internet-portal, mobilportal och text-TV), Publishing (Affärsnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symbolerna MTGA och MTGB), samt som ADR på Nasdaq-börsen i New York (symbolen MTGNY). MODERN TIMES GROUP MTG AB Skeppsbron 18, Box 2094, SE-103 13 Stockholm, Sweden Tel. +46 8 562 000 50 Fax. +46 8 20 50 74 (Publ) Registration No. 556309-9158 www.mtg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/29/20031229BIT00600/wkr0002.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0001.doc
Visa mer filer