Trots beslut i högsta domstolen - Metro i Santiago fortsätter komma ut

Trots beslut i högsta domstolen - Metro i Santiago fortsätter komma ut

Stockholm
February 1, 2000
12.23 CET

TROTS BESLUT I HÖGSTA DOMSTOLEN - METRO I SANTIAGO FORTSÄTTER KOMMA UT Högsta Domstolen i Chile upphäver tidningen Metros avtal i Santiago, Chile. Tidningen Metro kommer dock ut som vanligt. Högsta Domstolen i Chile upphävde igår distributionsavtalet mellan tunnelbanan i Santiago de Chile och tidningen Metro. Avtalet mellan tunnelbanan och Metro har prövats vid fyra tillfällen tidigare, liksom tunnelbanans rätt att distribuera medier. Dessa har utfallit till Metros och tunnelbanans fördel. Högsta Domstolens beslut är det första beslutet med negativ utgång för parterna. Förhandlingar har startat, dels med tunnelbanan, dels med staden, i anledning av Högsta Domstolens beslut. Tidningen Metro kommer dock ut som vanligt genom handdistribution, med större upplaga och till lägre distributionskostnad. För ytterligare information, v g kontakta Pelle Törnberg, VD MTG, tel 08- 562 000 50. Modern Times Group MTG AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/01/20000201BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/01/20000201BIT00540/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer