Tillfällig förändring i ledningsgruppen

Tillfällig förändring i ledningsgruppen

Stockholm
June 4, 2015
09.00 CEST
Mathias Hermansson kommer att vara ledig från sitt arbete som MTGs finanschef mellan 18 juni och 18 december 2015. Maria Redin, som är MTG Head of Group Finance och som har jobbat på MTG i 11 år, kommer att utnämnas till tillförordnad finanschef och ta över merparten av Mathias ansvarsområden under hans ledighet. Mathias fortsätter att vara involverad i vissa viktiga projekt under denna tid.

Efter 16 år på MTG och nio år som koncernens finanschef tar Mathias ledigt för att spendera tid med sin familj. Han kommer tillbaka till oss på heltid i slutet av året. Maria är en kompetent och erfaren ersättare och vi ser fram mot att jobba med henne i hennes tillfälliga roll när hon tar Mathias plats för att säkerställa att vi behåller både riktningen och farten i vår utveckling och transformation.

Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef

Frågor? www.mtg.com Facebook: facebook.com/MTGAB Twitter: @mtgab press@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juni 2014 klockan 09.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release