Telefonkonferens och presentation av resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2012

Telefonkonferens och presentation av resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2012

Stockholm
February 5, 2013
13.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (”MTG” eller ”Koncernen”), offentliggör resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2012, onsdagen den 13 februari 2013 kl. 13.00 CET. En telefonkonferens hålls samma dag kl. 15.00 CET av Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef, samt Mathias Hermansson, finanschef.

Anmälan till telefonkonferensen sker via följande länk:

http://www.mtg.se/sv/Investerare/Telefonkonferenser/Anmalan/  

Telefonnumret till telefonkonferensen erhålls vid anmälan. Det går också att lyssna på telefonkonferensen via MTG’s hemsida: www.mtg.se.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Matthew Hooper, kommunikationschefTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en rekordförsäljning på 13,5 miljarder kronor under 2011. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Release