Telefonkonferens och presentation av resultatet för det andra kvartalet och första halvåret 2011

Telefonkonferens och presentation av resultatet för det andra kvartalet och första halvåret 2011

Stockholm
July 13, 2011
12.30 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (”MTG” eller ”Koncernen”), offentliggör resultatet för det andra kvartalet och första halvåret 2011 onsdagen den 20 juli 2011 kl. 13.00 CET. En telefonkonferens hålls samma dag kl 15.00 CET. Närvarande vid telekonferensen är Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef och Mathias Hermansson, finanschef.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen gör anmälan på:

http://www.mtg.se/sv/Investerare/Telefonkonferenser/Anmalan/

Telefonnumret till telefonkonferensen erhålls vid anmälan. Det går också att enbart lyssna på telefonkonferensen via koncernens webbplats.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Frågor från investerare och analytiker:Jacob Waern / Matthew HooperTel:                               +46 (0) 736 992 991 / +44 (0) 7768 440 414E-post:                          investor.relations@mtg.se                                                          

Pressfrågor:Jacob Waern                Tel:                               +46 (0) 736 992 991E-post:                          press@mtg.se

  

Modern Times Group är ett internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting driver 28 fri-TV-kanaler i elva länder, och 38 betal-TV-kanaler i 32 länder. Betal-TV-kanalerna distribueras på Viasats egna satellit-TV-plattform i nio länder, samt via tredjeparts TV-nätverk (inklusive kabel- satellit och IPTV-nätverk), samt över öppna internet. Dessa fri- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har totalt 125 miljoner tittare i 33 länder. MTG är även den största aktieägaren i Rysslands ledande oberoende TV-nätverk (CTC Media – Nasdaq: CTCM).

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en försäljning på 13,1 miljarder kronor, samt ett rörelseresultat på 2,4 miljarder kronor för helåret 2010. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2011 klockan 12.30 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf