Succé för Moderna Tider

Succé för Moderna Tider

Stockholm
December 7, 1999
15.45 CET

SUCCÉ FÖR MODERNA TIDER På en månad har Moderna Tider ökat antalet prenumeranter med 20 procent. I och med den lyckade kampanjen har tidningen lyft från 8.061 prenumeranter i slutet av oktober till 9.627 prenumeranter i början av december, en ökning med 1.566 betalande prenumeranter. -Vi är mycket glada att vi lyckats nå ut till en större läsekrets, säger chefredaktör Susanna Popova i en kommentar till den stora prenumerantökningen. -Nu satsar vi i decembernumret på att nå ännu fler. Vi fortsätter borra oss ner i den svenska samtiden - den här gången med en avslöjande artikel om vad de svenska journalisterna har för sig på nätet. Till det lyckade kampanjresultatet kommer att ytterligare 1.453 personer nappat på erbjudandet att få decembernumret hemskickat. Med de nya prenumeranterna och genom att antalet avhoppade prenumeranter är fortsatt lågt ser det fortsatt ljust ut för Moderna Tider och tidningens fortsatta roll i den svenska samhällsdebatten. För ytterligare information, v g kontakta Susanna Popova, chefredaktör Moderna Tider, tel 08-562 620 00. Modern Times Group MTG AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/07/19991207BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/07/19991207BIT00400/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer