Slutförande av efterställda konvertibla skuldförbindelser

Slutförande av efterställda konvertibla skuldförbindelser

Stockholm
June 15, 2001
16.31 CEST

Ej för distribution i USA, Kanada eller Japan SLUTFÖRANDE AV EFTERSTÄLLDA KONVERTIBLA SKULDFÖRBINDELSER Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag slutförandet av de efterställda konvertibla skuldförbindelserna om sammanlagt 120 miljoner Euro. Skuldförbindelserna löper över en period om 5 år och förfaller år 2006 med en årlig kupongränta på 5,50%. Varje skuldförbindelse om E1,000 ger innehavaren rätten att konvertera till 23,258 B-aktier i MTG till en konverteringskurs på 385,97 kronor per aktie, till en fast växelkurs om 8,977 kronor per Euro. Skuldförbindelserna kommer att ges ut och återlösas till 100% av nominellt värde, samt noteras i Luxemburg. De konvertibla skuldebreven har tilldelats en BB- kreditvärdering av Standard & Poor's som även har tilldelat MTG en BB+ kreditvärdering. Vid full konvertering av de härmed utgivna skuldförbindelserna kommer 2,790,994 nya MTG B-aktier att emitteras. Detta innebär en utspädning av aktiekapitalet med 4,0% samt en utspädning av rösterna med 1,3%. Vid beaktande av det vid bolagsstämman beslutade optionsprogrammet som representerar 3,0% av aktiekapitalet och 0,99% av rösterna, innebär full konvertering av de konvertibla skuldförbindelserna en utspädning av 3,9% av aktiekapitalet och 1,3 % av rösterna. Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef i MTG, säger i en kommentar: "Att ge ut skuldförbindelserna ger oss flexibiliteten att fortsätta att växa geografiskt när intressanta möjligheter dyker upp. Vi har under det senaste året redan utökat vår verksamhet till Central- och Östeuropa och har för avsikt att fortsätta med strategin att bredda den geografiska marknaden för vårt innehåll och vår distribution och därigenom dra nytta av de synergieffekter och storskalsfördelar som det möjliggör." Deutsche Bank har varit arrangörsbank vid utgivandet av skuldförbindelserna. ING Barings och Nordea Securities har varit medarrangörer av erbjudandet. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Affärskommunikationsansvarig tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länder), Radio (sju nätverk i fem länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal, Internet-portal, mobilportal och text-TV), Publishing (Affärsnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symbolerna MTGA och MTGB), samt på Nasdaq-börsen i New York (symbolen MTGNY). Denna information är inte, och har inte för avsikt att vara, ett erbjudande riktat till USA. Värdepapper som ej är registrerade eller undantagits från registrering enligt US Securities Act från 1933 får ej försäljas eller erbjudas till försäljning i USA. Det föreligger inte ett publikt erbjudnade av värdepappret i USA. Modern Times Group MTG Ab Skeppsbron 18, Box 2094, 103 13 Stockholm Tel. +46 8 562 000 50 Fax. +46 8 20 50 74 (Publ) Registreringsnr. 556309- 9158 www.mtg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/15/20010615BIT00830/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/15/20010615BIT00830/bit0001.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer