Slutförande av efterställda konvertibla skuldförbindelser

juni 15 2001

Ej för distribution i USA, Kanada eller JapanSLUTFÖRANDE AV EFTERSTÄLLDA KONVERTIBLA SKULDFÖRBINDELSER

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB,
tillkännagav idag slutförandet av de efterställda konvertibla
skuldförbindelserna om sammanlagt 120 miljoner Euro. Skuldförbindelserna
löper över en period om 5 år och förfaller år 2006 med en årlig
kupongränta på 5,50%. Varje skuldförbindelse om E1,000 ger innehavaren
rätten att konvertera till 23,258 B-aktier i MTG till en
konverteringskurs på 385,97 kronor per aktie, till en fast växelkurs om
8,977 kronor per Euro.

Skuldförbindelserna kommer att ges ut och återlösas till 100% av
nominellt värde, samt noteras i Luxemburg. De konvertibla skuldebreven
har tilldelats en BB- kreditvärdering av Standard & Poor’s som även har
tilldelat MTG en BB+ kreditvärdering.

Vid full konvertering av de härmed utgivna skuldförbindelserna kommer
2,790,994 nya MTG B-aktier att emitteras. Detta innebär en utspädning av
aktiekapitalet med 4,0% samt en utspädning av rösterna med 1,3%. Vid
beaktande av det vid bolagsstämman beslutade optionsprogrammet som
representerar 3,0% av aktiekapitalet och 0,99% av rösterna, innebär full
konvertering av de konvertibla skuldförbindelserna en utspädning av 3,9%
av aktiekapitalet och 1,3 % av rösterna.

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef i MTG, säger i en kommentar:
”Att ge ut skuldförbindelserna ger oss flexibiliteten att fortsätta att
växa geografiskt när intressanta möjligheter dyker upp. Vi har under det
senaste året redan utökat vår verksamhet till Central- och Östeuropa och
har för avsikt att fortsätta med strategin att bredda den geografiska
marknaden för vårt innehåll och vår distribution och därigenom dra nytta
av de synergieffekter och storskalsfördelar som det möjliggör.”

Deutsche Bank har varit arrangörsbank vid utgivandet av
skuldförbindelserna. ING Barings och Nordea Securities har varit
medarrangörer av erbjudandet.
För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller
kontakta:
Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50
Affärskommunikationsansvarig tel +44 (0) 20 7321 5010

Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat
Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länder), Radio (sju
nätverk i fem länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal,
Internet-portal, mobilportal och text-TV), Publishing (Affärsnyheter och
informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och
logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios
(innehållsproduktion och rättighetsbibliotek).

MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista
(symbolerna MTGA och MTGB), samt på Nasdaq-börsen i New York (symbolen
MTGNY).

Denna information är inte, och har inte för avsikt att vara, ett
erbjudande riktat till USA. Värdepapper som ej är registrerade eller
undantagits från registrering enligt US Securities Act från 1933 får ej
försäljas eller erbjudas till försäljning i USA. Det föreligger inte ett
publikt erbjudnade av värdepappret i USA.

          Modern Times Group MTG Ab
      Skeppsbron 18, Box 2094, 103 13 Stockholm

Tel. +46 8 562 000 50 Fax. +46 8 20 50 74 (Publ) Registreringsnr. 556309-
9158
www.mtg.se


Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/15/20010615BIT00830/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/06/15/20010615BIT00830/bit0001.pdf

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×