Skattetvisten om TV3 och Telia fortsätter

Skattetvisten om TV3 och Telia fortsätter

Stockholm
September 26, 2000
14.50 CEST

SKATTETVISTEN OM TV3 OCH TELIA FORTSÄTTER Tvisten om huruvida TV3 eller Telia ska hantera momsfrågan i Sverige för avgiftsbelagda 071-nummer fortsatte idag. Åklagarmyndighetens utredande enheter besökte TV3 för att söka ytterligare fakta i målet. Moderbolaget för TV3 i Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen ligger sedan starten av verksamheten för elva år sedan i England. Som engelskt bolag är det där skatter betalas. I fallet med 071-numren som används i olika former av interaktiva tjänster på TV3 i Sverige anser Modern Times Group MTG AB, där TV-kanalen ingår, att dessa tjänster faller under brittiska skatteregler. Intäkterna för 071-numren har också tagits upp för inkomstbeskattning i det engelska moderbolaget. Skattemyndigheten i Stockholm är av avvikande åsikt och har drivit frågan en längre tid. Tidigare i år betalade TV3 Sverige in de cirka tio miljoner i moms och skattetillägg som skattemyndigheten krävt. Det betyder inte att TV3 Sverige accepterat skattemyndighetens tolkning i tvisten. Samtidigt lämnade TV3 Sverige in en överklagan till länsrätten. MTG anser att om någon part hanterat momsfrågan vad gäller 071-numren fel är det Telia, som är ett svenskt bolag. Skattemyndigheten har dock fört tvisten vidare till åklagarmyndigheten. MTG välkomnar granskningen av denna principiellt viktiga fråga. Skattetvisten gäller dock på intäkter som utgör mindre än en procent av TV3 Sveriges totala inkomster. För vidare information, v g kontakta: Pelle Törnberg, VD MTG, 08-562 000 50 Modern Times Group MTG AB består av sex affärsområden: Viasat Broadcasting (fri-TV och betal-TV som omfattar 18 TV-kanaler i 8 länder), Radio (7 nätverk i 5 länder), Publishing (daglig finanstidning, magasin och böcker), Modern Interactive (traditionell homeshopping, e-handel, Internet och text-TV), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB, samt på Nasdaq-börsen i New York under symbolen MTGNY. Modern Times Group MTG AB Skeppsbron 18, Box 2094, SE-103 13 Stockholm, Sweden Tel. +46-8-562 000 50. Fax. +46-8-20 50 74. (Publ) Registration no. 556309-9158 www.mtg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/26/20000926BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/26/20000926BIT00680/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer