SDI startar verksamhet i USA

SDI startar verksamhet i USA

Stockholm
October 18, 1999
16.36 CEST

SDI STARTAR VERKSAMHET I USA Subtitling & Dubbing International, SDI, fortsätter sin aggressiva expansion. SDI har förvärvat majoriteten av aktierna i Gelula & Co., Inc., världens ledande leverantör av textning för DVD. Gelula är baserat i Los Angeles och levererar textning för DVD till stora filmbolag som Sony Pictures och Warner Bros. Grundat 1971 och bolagiserat 1989, producerade Gelula ursprungligen manus avsedda för dubbning och textning i samband med export av amerikansk film. Företaget har därefter expanderat och översätter nu film till 34 språk för textning av DVD. 1999 väntas Gelulas intäkter nå åtta miljoner USD, en ökning med 115 procent jämfört med 1998. -Vi har nu tagit det avgörande steget för att bli ett verkligen globalt företag. Genom förvärvet skapar vi en stark position för att möta den växande efterfrågan för DVD och andra digitala format för underhållning, som e-cimena, den nästa generationen av bio, och Internet, säger Staffan Samuelson, Modern Times Group MTG AB. SDI ägs av MTG. -Genom partnerskapet med SDIs 17 dotterbolag, kan vi nu tillfredställa våra kunders krav från ett totalt globalt perspektiv, vilket ger oss möjligheten till fortsatt snabb tillväxt för många år framöver, säger Elio Zarmati, VD för Gelula & Co., Inc. SDI är världens största leverantör av textning för TV, DVD, video och bio. Bolaget har också just lanserat det egna varumärket Worldword.net, en översättningstjänst inriktad på material distribuerat över Internet. SDI grundades 1981 och bedriver sedan tidigare verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Holland, Storbritannien, Frankrike, Libanon, Israel, Singapore, Thailand, Hongkong, Japan, och Taiwan. För ytterligare information v g kontakta Marvin Berchin, VD SDI, på telefon+44-181-237 79 00 eller Staffan Samuelson, MTG, på telefon +46-8-522 030 40 eller Elio Zarmati, på +1-323-651-1167. Modern Times Group MTG AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/10/18/19991018BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/10/18/19991018BIT00450/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer