SDI startar verksamhet i Lettland

SDI startar verksamhet i Lettland

Stockholm
February 10, 1999
12.00 CET

SDI STARTAR VERKSAMHET I LETTLAND Subtitling & Dubbing International (SDI) fortsätter sin expansion genom att etablera sig i Lettland. Etableringen har skett genom ett övertagande av TV3 Lettlands personal och teknik för att sköta bland annat textning av kanalens TV-program. Verksamheten kommer att bedrivas i nyetablerade SDI Lettland, med bas i Riga. Avsikten med bolaget är också att knyta externa kunder till verksamheten. SDI har utvecklats till världens största leverantör av textning och dubbing för TV, video och bio. SDI grundades 1981 och bedriver sedan tidigare verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Litauen, Holland, England, Libanon, Hongkong, Japan, Taiwan samt Thailand. I Lettland handlar det vid sidan om textning också om så kallat voice- over, en form av enklare dubbing. SDI verkar inom en bransch där internationell närvaro är en konkurrensfördel. Lokala versioner av textning av TV-program förenklar och medför högre kvalitet och lägre kostnad för kunderna. Marknaden bedöms växa, tack vare allt fler TV-kanaler. Avtalet med TV3 Lettland bedöms ej få någon väsentlig effekt på MTG´s resultat under 1999. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG Affärskommunikationsansvarig tel +46 (0) 8 562 000 50 tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länder), Radio (sju nätverk i fem länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal, Internet-portal, mobilportal och text-TV), Publishing (Affärsnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symbolerna MTGA och MTGB), samt på Nasdaq-börsen i New York (symbolen MTGNY). MODERN TIMES GROUP MTG AB Skeppsbron 18, Box 2094, SE-103 13 Stockholm, Sweden Tel. +46 8 562 000 50 Fax. +46 8 20 50 74 (Publ) Registration No. 556309- 9158 www.mtg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/02/20040102BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/02/20040102BIT00410/wkr0002.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0001.doc
Visa mer filer