SDI startar verksamhet i Israel, Frankrike och Singapore

SDI startar verksamhet i Israel, Frankrike och Singapore

Stockholm
August 31, 1999
16.48 CEST

SDI STARTAR VERKSAMHET I ISRAEL, FRANKRIKE OCH SINGAPORE Subtitling & Dubbing International, SDI, fortsätter sin aggressiva expansion och har etablerat tre nya helägda dotterbolag i Israel, Frankrike och Singapore. SDI Israel är baserat i Tel Aviv och ska producera på hebreiska åt både internationella och lokala TV-kanaler, film- och DVD-distributörer. De initiala kunderna består av två stora internationella TV-kanaler. Den israeliska textningsmarknaden bedöms växa till följd av lanseringen av en ny digital plattform för TV-kanaler. Även utbredningen av DVD medför en ökad efterfrågan av textning på hebreiska. SDI Frankrike är baserat i Paris och producerar i inledningsskedet på franska för DVD samt för en internationell samt en lokal TV-kanal. I Frankrike är dubbning den vanligast förekommande metoden för språkversioner. Utbredningen av DVD samt digital-TV kommer dock att öka efterfrågan på textning. SDI Singapores huvudverksamhet består av försäljning riktad mot den asiatiska marknaden. Kontoret fungerar även som regionkontor för SDIs Asienverksamhet. Majoriteten av TV-kanalerna som sänder över Asien är baserade i Hongkong samt Singapore. SDIs dotterbolag Media Watchers har sitt huvudkontor i Hongkong. Genom representation även i Singapore stärker SDI säljsidan i Asien. Kontoret i Singapore ska även utgöra bas för ytterligare expansion i Asien. SDI är världens största leverantör av textning för TV, DVD, video och bio. SDI grundades 1981 och bedriver sedan tidigare verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Holland, Storbritannien, Libanon, Hongkong, Japan, Taiwan samt Thailand. För ytterligare information v g kontakta VD, Staffan Samuelson, på telefon +46-8-522 030 40 eller mobil +46-70-7620057. Modern Times Group MTG AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/31/19990831BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/31/19990831BIT00380/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer