SDI startar översättningstjänst för internet

SDI startar översättningstjänst för internet

Stockholm
September 15, 1999
16.34 CEST

SDI STARTAR ÖVERSÄTTNINGSTJÄNST FÖR INTERNET Under det egna varumärket Worldword.net lanserar Subtitling & Dubbing International, SDI, en översättningstjänst inriktat på material distribuerat över Internet. I inledningsskedet erbjuds översättningar till 19 olika språk. Språken som kan hanteras från början är svenska, norska, danska, finska, ryska, estniska, lettiska, litauiska, engelska, franska, tyska, holländska, italienska, spanska, arabiska, japanska, kinesiska, thai samt koreanska. Basen för verksamheten är i inledningsskedet Stockholm men målsättning är att exportera verksamheten till samtliga SDI: s kontor. -Genom denna etablering breddar vi vårt utbud av översättningstjänster och kan nu erbjuda en ännu bättre kundservice, säger Staffan Samuelson VD för SDI. En övervägande del av innehållet som finns på webben är endast tillgängligt på engelska. Detta trots att mindre än tio procent av jordens befolkning har engelska som huvudspråk. En övervägande del av befolkningen i Europa och Asien har mycket begränsade möjligheter att ta till sig information på engelska. Exempelvis förstår endast 34 procent av anställda i Tyskland dokument skrivna på engelska. Motsvarande andel för Sverige är 85 procent. I takt med att internetpenetrationen bland den icke engelsktalande befolkningen ökar, ställs allt högre krav på översättning av elektronisk information SDI är världens största leverantör av textning för TV, DVD, video och bio. SDI grundades 1981 och bedriver textnings- och dubbningsverksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Holland, Storbritannien, Frankrike, Libanon, Israel, Singapore, Hongkong, Japan, Taiwan och Thailand. För ytterligare information v g kontakta Staffan Samuelson, VD SDI, på telefon +46-8-52203040 alt. +46-70-7620057 Modern Times Group MTG AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/15/19990915BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/09/15/19990915BIT00540/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer