Sdi förvärvar IFT Media Services A/S

Sdi förvärvar IFT Media Services A/S

Stockholm
May 10, 1999
13.00 CEST

SDI FÖRVÄRVAR IFT MEDIA SERVICES A/S Subtitling & Dubbing International (SDI) har förvärvat samtliga aktier i det danska textningsbolaget IFT Media Sevices A/S, tidigare ett dotterbolag inom Egmontkoncernen. Huvuddelen av IFT´s intäkter generas idag från översättning och textning för DVD (Digital Versatile Disc). I uppgörelsen ingår även ett flerårigt avtal om leverans av översättning och textning till Nordisk Film och Egmont Entertainment. - I och med detta förvärv stärker vi vår position ytterligare på den växande DVD-marknaden, samtidigt som får en bättre bas för vår verksamhet i Danmark, säger Staffan Samuelson, chef för SDI International. - Genom att tillhöra SDI får IFT en betydligt starkare position på den internationella textningsmarknaden och kan utnyttja sina resurser betydligt bättre, säger Michael Fleischer, VD för IFT. IFT grundades i mitten av 1930-talet och bedrev fram till i mitten av 1980-talet produktion av textning för bio. Under mitten av 1980-talet ändrades inriktningen till översättning och textning för TV, video och bio. Idag omsätter bolaget cirka 20 MDKK. SDI är världens största leverantör av textning för TV, video och bio och DVD. SDI grundades 1981 och bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland , Lettland, Litauen, Holland, England, Libanon, Hongkong, Japan, Taiwan samt Thailand. DVD bedöms i framtiden ersätta VHS som format för hemvideo. Möjligheten att lagra en stor mängd information gör att en DVD kan innehålla textning till mer än 20 språk. SDI erbjuder idag en "One Stop Shop" för internationella kunder genom att leverera samtliga ledande språk. översättningen sker med lokalt baserade översättare. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG Affärskommunikationsansvarig tel +46 (0) 8 562 000 50 tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länder), Radio (sju nätverk i fem länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal, Internet-portal, mobilportal och text-TV), Publishing (Affärsnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symbolerna MTGA och MTGB), samt på Nasdaq-börsen i New York (symbolen MTGNY). MODERN TIMES GROUP MTG AB Skeppsbron 18, Box 2094, SE-103 13 Stockholm, Sweden Tel. +46 8 562 000 50 Fax. +46 8 20 50 74 (Publ) Registration No. 556309- 9158 www.mtg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/02/20040102BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/02/20040102BIT00780/wkr0002.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0001.doc
Visa mer filer