Registreringen för MTGs kapitalmarknadsdag 2012 är nu öppen

Registreringen för MTGs kapitalmarknadsdag 2012 är nu öppen

Stockholm
May 21, 2012
09.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), kommer att hålla koncernens kapitalmarknadsdag 2012 den 14 juni 2012. Dagen hålls på Nordic Light Hotel i Stockholm.

Kapitalmarknadsdagen kommer att innefatta en full dag av presentationer från MTGs ledningsgrupp. Ett detaljerat schema för dagen kommer att distribueras till registrerade deltagare före evenemanget.

Använd följande länk för att registrera er för kapitalmarknadsdagen:

http://www.mtg.se/sv/investerare/kapitalmarknadsdag/anmalan/

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Frågor från media, investerare och analytiker:Matthew Hooper, kommunikationschefTel:                               +44 (0) 7768 440 414E-post:                         investor.relations@mtg.se / press@mtg.se                                                 

Modern Times Group (MTG) är en internationell TV-koncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. 

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en rekordförsäljning på 13,5 miljarder kronor under 2011. MTGs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Release