Raduga TV upphör med verksamheten, Viasat Ryssland lanserar fem nya kanaler

Raduga TV upphör med verksamheten, Viasat Ryssland lanserar fem nya kanaler

Stockholm
December 1, 2014
19.10 CET
Den ryska digitala satellit-TV plattformen Raduga TV kommer att upphöra med sin verksamhet den 5 december 2014, eftersom bolaget inte har beviljats den nödvändiga sändningslicensen från den lokala tillståndsmyndigheten. MTG kommer att fortsätta att förbättra innehåll och teknik i sin ryska betal-TV-verksamhet, Viasat, som kommer att lansera fem nya HD-kanaler under 2015. 

MTG har ägt 50 procent av Raduga Holdings S.A., som äger LLC DalGeoCom, som i sin tur drivit Raduga TV sedan februari 2010. Raduga TV lanserades februari 2009 och har erbjudit ett brett utbud av ryska och internationella TV-kanaler över hela Ryssland.

Det här har varit ett mycket svårt beslut att fatta tillsammans med den andra delägaren, givet de negativa konsekvenserna för anställda, kunder, leverantörer och alla andra intressenter. Under det senaste året har Raduga arbetat hårt för att undersöka alla alternativ för att få rätt licens, som trots dess ansträngningar inte blivit beviljad. Vi har därför inget annat val än att stänga ner verksamheten. Vi arbetar hårt för att flytta våra prenumeranter till en annan satellitoperatör och vi kommer att göra ett tillkännagivande därvidlag senast sjätte december.

Beslutet påverkar inte vår framgångsrika betal-TV-verksamhet, Viasat, där vi kommer att lansera fem nya HD-kanaler under 2015. Viasat erbjuder 15 kanaler i Ryssland. Fem av dem är bland landets 20 mest populära kanaler.                                                                                                                                                      

Irina Gofman, Executive Vice President och MTGs chef för koncernens verksamhet i Ryssland och CIS

Värdet på MTGs delägande i Raduga Holdings S.A. skrevs ned med 100 procent i februari 2014, och följaktligen omfattar MTGs rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2013 en 147 Mkr icke kassapåverkande nedskrivning. Det beslutet grundades på den pågående osäkerheten, och bristen på transparens, kring statusen och kraven relaterade till Radugas licenser. Justeringen av antalet satellitabonnenter inom Betal-TV Tillväxtmarkander kommer att göras i MTGs resultat för det fjärde kvartalet 2014.

****

Frågor?www.mtg.comFacebook: facebook.com/MTGABTwitter: @mtgabpress@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december 2014 klockan 19.10 CET.

Ladda ned press filerna:
Release