Q4 2008 - Resultat till och med 31 december 2008

Q4 2008 - Resultat till och med 31 december 2008

Stockholm
February 12, 2009
13.00 CET
MODERN TIMES GROUP MTG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008

12 februari 2009 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (“MTG” eller ”koncernen”) (OMX Nordiska Börs Large-Cap-lista: MTGA, MTGB) avger idag sitt resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2008. • Försäljningen ökade med 18% till 3.845 (3.268) Mkr • Koncernens rörelseresultat ökade med 22% till 746 (611) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 19% (19%) • Koncernens kassaflöde från rörelsen mer än fördubblades till 681 (288) Mkr • Resultatet efter skatt uppgick till 528 (458) Mkr • Resultatet per aktie före utspädning uppgick 7,50 (6,48) kr HÖJDPUNKTER HELÅRET • Försäljningen ökade med 16% till 13.166 (11.351) Mkr • Koncernens rörelseresultat exklusive engångsposter ökade med 28% till 2.598 (2.027) Mkr och rörelsemarginalen ökade till 20% (18%) • Koncernens rörelseresultat uppgick till 3.671 (2.027) Mkr (inklusive en nettovinst på 1.150 Mkr från försäljningen av ryska DTV-gruppen samt en icke kassapåverkande nedskrivning av tillgångar i affärsområdet Online på 76 Mkr) • Koncernens kassaflöde från rörelsen uppgick till 1.985 (930) Mkr • Resultatet efter skatt uppgick till 2.927 (1.428) Mkr • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 43,36 (20,35) kr • Styrelsen kommer att föreslå en utdelning på 5,00 kronor per aktie Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: ”2008 var ett rekordår för MTG, både i termer av försäljning och lönsamhet. Det fjärde kvartalet var det sjuttonde i rad med tvåsiffrig försäljningstillväxt. Vi förbättrade också koncernens rörelsemarginal för helåret till 20% och fördubblade kassaflödet från verksamheten. Resultatet återspeglar styrkan i vår TV-verksamhets geografiskt diversifierade och strukturellt integrerade struktur, som genererar lika stora abonnent- och reklamintäkter och som omfattar såväl programrättigheter som distribution. Mediehuset Viasat är vanligtvis den främsta utmanaren till den största aktören på varje marknad där digitalisering medför större strukturella förändringar, och vi tar detta tillfälle i akt för att öka penetrationsnivåer och ta marknadsandelar. När vi nu går in i 2009 kan vi konstatera att marknadsläget har blivit avsevärt mer utmanande på grund av den effekt som den ekonomiska nedgången och finanskrisen har på mediebudgetar och konsumtionsmönster. Dessa faktorer påverkar vår verksamhet negativt, men förändrar varken den långsiktiga potentialen i de marknader där vi är närvarande eller vår avsikt att fortsätta implementera vår framgångsrika flerkanals-strategi i ett flertal länder. Vi har anpassat våra planer efter det förändrade marknadsläget och utsikten för den närmaste tiden, men med utmaningar följer också möjligheter som innebär att vi genomför selektiva och välgenomtänkta investeringar för att fortsätta bygga vår framtida marknadsposition. Med en sund balansräkning och ett starkt kassaflöde har vi den finansiella flexibiliteten att både fortsätta genomföra investeringar och ge avkastning till våra aktieägare. Vi föreslår därför en utdelning för det tredje året i rad.” *** Företaget inbjuder till en telefonkonferens idag klockan 15.00 CET. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen: Internationellt: +44 (0) 20 7138 0825 Sverige: +46 (0) 8 5051 3786 USA: +1 212 444 0481 Kod för åtkomst av telekonferensen: 4421559 För att lyssna på telefonkonferensen, vänligen gå in på www.mtg.se. En återuppspelningsfunktion finns tillgänglig i sju dagar efter telefonkonferensen. Använd följande nummer för att ta del av uppspelningsfunktionen: Internationellt: +44 (0)20 7806 1970 Sverige: +46 (0)8 5876 9441 USA: +1 718 354 1112 Uppspelningskoden är: 4421559# För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef Mathias Hermansson, finanschef Tel: +46 (0) 8 562 000 50 Frågor från investerare och analytiker: Matthew Hooper: +44 (0) 7768 440 414 Oscar Hyléen: +46 (0) 707 620 024 E-post: investor.relations@mtg.se Pressfrågor: Bert Willborg: +44 (0) 791 2280 850 E-post: bert.willborg@mtg.se

Ladda ned press filerna:
wkr0003.pdf