Q3 2009 - Resultat till och med 30 september 2009

Q3 2009 - Resultat till och med 30 september 2009

Stockholm
October 21, 2009
13.00 CEST
21 oktober 2009 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (”MTG” eller ”koncernen”) (Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista: MTGA, MTGB) avger idag sitt resultat för det tredje kvartalet och de första nio månaderna 2009.

Höjdpunkter tredje kvartalet • Försäljningen ökade med 7% till 3.177 (2.960) Mkr, eller ökade 3% med konstanta valutakurser • Rörelseresultat på 377 (574) Mkr • Resultatet före skatt uppgick till 336 (595) Mkr • Resultatet efter skatt uppgick till 254 (405) Mkr • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 3,86 (6,07) kronor Höjdpunkter årets första nio månader • Försäljningen ökade med 8% till 10.097 (9.320) Mkr, eller ökade 2% med konstanta valutakurser • Rörelseresultatet uppgick till 1.199 (1.753) Mkr exklusive 1.173 Mkr i vinst från avyttrade DTV-gruppen 2008 • Resultatet före skatt uppgick till 1.096 (1.790) Mkr exklusive 1.173 Mkr i vinst från avyttrade DTV-gruppen 2008 • Resultatet efter skatt uppgick till 836 (1.225) Mkr exklusive 1.175 Mkr i nettovinst från avyttrade DTV-gruppen 2008 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 12,51 (35,87) kronor inklusive vinst från avyttrade DTV-gruppen 2008 Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: ”Vi kan redovisa fortsatt försäljningsökning och en rörelsemarginal för koncernen som uppgår till 12%, under det kvartal som säsongsmässigt är det minsta under året sett ur försäljningssynpunkt och trots recessionen i världsekonomin. Detta visar tydligt fördelarna med den integrerade fri- och betal-TV-verksamhet som vi bedriver, liksom betydelsen av vår löpande och koncernövergripande kostnadskontroll. I egenskap av utmanare på flertalet av våra marknader, har vi kunnat dra fortsatt nytta av en strukturell medvind på de marknader som genomför digitalisering, vilken har stärkt penetrationsnivåerna och prissättningsmöjligheterna för våra kanaler. Dessutom har vår starka finansiella situation och goda kassaflöden gjort det möjligt för oss att kapitalisera på marknadsförändringarna genom selektiva investeringar för att ytterligare stärka tittartidsandelar och kanalutbud. Detta har resulterat i ökade marknadsandelar på nästan alla de marknader där vi är verksamma och vi kan fortsätta utveckla koncernen från ännu starkare positioner.” Företaget inbjuder till en telefonkonferens idag klockan 15.00 CET, 14.00 GMT och 09.00 EDT. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen: Internationellt: +44 (0)20 7138 0824 Sverige: +46 (0)8 5051 3641 USA: +1 212 444 0481 Kod för åtkomst av telekonferensen: 4820297 För att lyssna på telefonkonferensen, vänligen gå in på www.mtg.se. En återuppspelningsfunktion finns tillgänglig i sju dagar efter telefonkonferensen. Använd följande nummer för att ta del av uppspelningsfunktionen: Internationellt: +44(0) 20 7111 1244 Sverige: +46 (0)8 5051 3897 USA: +1 347 366 9565 Uppspelningskoden är: 4820297# *** För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef Mathias Hermansson, finanschef Tel: +46 (0) 8 562 000 50 Frågor från investerare och analytiker: Matthew Hooper / Oscar Hyleen: Tel: +44 (0) 7768 440 414 / +46 (0) 707 620 024 E-post: investor.relations@mtg.se Pressfrågor: Bert Willborg: Tel: +44 (0) 791 2280 850 E-post: bert.willborg@mtg.se

Ladda ned press filerna:
wkr0011.pdf